VVN Zwolle op zoek naar werkgroepleden

De afdeling Zwolle van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is op zoek naar versterking van de werkgroep. De afdeling is een actieve afdeling, waar verscheidende nieuwe projecten op het gebied van verkeersveiligheid in ontwikkeling zijn.

De afdeling Zwolle en omstreken voert een verscheidenheid van activiteiten uit: o.a. voorlichting aan verschillende doelgroepen zoals jeugd, automobilisten en senioren, opzetten van campagnes zoals BOB en “Daar kun je mee thuis komen”, organiseren van cursussen zoals opfriscursussen verkeersregels voor automobilisten en ouderen, en fietsverkeerexamen op basisscholen. De gemeente Zwolle ondersteunt deze activiteiten met subsidies om zodoende de verkeersveiligheid in wijken, straten, wegen en rondom scholen in Zwolle te verbeteren.

Leden gezocht

De afdeling Zwolle van VVN is op zoek naar actieve werkgroepleden met maatschappelijk betrokkenheid, vermogen tot samenwerken en affiniteit met de doelstellingen van Veilig Verkeer Nederland. De werkgroep is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van activiteiten en geeft inhoudelijk sturing aan de projecten die worden opgezet en uitgevoerd. Als werkgroeplid kan men onder andere de verkeersveiligheid in eigen buurt of woonplaats verbeteren, eigen kennis inzetten voor verkeersveiligheid en de gemeente Zwolle over verkeersveiligheid.

Landelijke organisatie

Veilig Verkeer Nederland is een landelijke organisatie voor verkeersveiligheid waarin duizenden vrijwilligers actief zijn in heel Nederland. Veilig Verkeer Nederland staat voor veilig verkeer. Voor kinderen, ouders, jongeren, ouderen, fietsers, automobilisten, bromfietsers, kortom voor iedereen. Veilig verkeer betekent vooral het zoeken van een goed evenwicht. Want iedereen heeft ruimte nodig in het verkeer. En iedereen wil zich veilig in het verkeer kunnen bewegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie als werkgroepleden kan men contact opnemen met dhr. G. Willems, via het telefoonnummer (0575) 548 532 of per e-mail g.willems@vvn.nl. Voor meer informatie over de activiteiten van Veiligheid Verkeer Nederland kan men op de website www.veiligverkeernederland.nl terecht.

Artikel delen:

Reageer