Beweidingsverbod voor bijna alle dijken ingetrokken

Beweidingsverbod voor bijna alle dijken ingetrokken

Zwolle – Het door het Waterschap Drents Overijsselse Delta per 7 juli ingestelde beweidingsverbod voor de dijken langs de rivieren IJssel, Vecht en Zwarte Water en per 1 augustus ook voor de overige dijken, is vanaf maandag 27 augustus voor bijna alle dijken ingetrokken. Omdat op de dijken aan weerszijden langs de Vecht vanaf de A28 in Zwolle tot Ommen de grasmat nog onvoldoende is hersteld, blijft hier het verbod van kracht.

Dit betekent dat vee, met name schapen (koeien en paarden mogen nooit op dijken lopen), weer op bijna alle dijken mogen grazen. Het verbod gold om verdere schade aan de kurkdroge dijken te voorkomen. Door de droogte zou door begrazing het wortelstelsel van de grasmat worden aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater. Inmiddels is er voldoende neerslag gevallen om het verbod grotendeels op te heffen.

Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Hoe beter het waterschap de dijken onderhoudt, hoe sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt en het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden. Een beweidingverbod tijdens extreme droge of natte periodes draagt daar aan bij.

Dijkgraaf Herman Dijk over het beweidingsverbod: ‘Net als bij de onttrekkingsverboden van oppervlaktewater, is het beweidingsverbod goed nageleefd en toonden de eigenaren en pachters van dijken begrip voor deze maatregel. Een enkele keer werd een ‘goed gesprek’ gevoerd om medewerking te krijgen. Het was dan ook niet nodig om boetes voor overtreding van de verboden uit te delen.’

Artikel delen: