Swollwacht tegen balkon op Stadsmuur

De fractie van Swollwacht is ter ore gekomen, dat de welstand- en monumentencommissie geen bezwaar heeft dat een makelaardij een balkon/terras wil ontwikkelen – en om deze op de stadsmuur / weergang te plaatsen – ten behoeve van het woongerief van de bewoner(s) van Buitenkant 18 en 18a.

Ook las de fractie in de Stentor van 4 juli 2007 reeds, dat het College geen reden ziet om het terras op de historische stadsmuur tegen te houden. Volgens de betrokken wethouder hebben de afgelopen maanden tal van deskundigen de situatie bekeken, maar luidt het oordeel unaniem, dat de verhoogde buitenruimte op de muur wenselijk is. Swollwacht en inwoners van Zwolle zijn daarover een andere mening toegedaan. Zij eisen respect voor de monumenten die Zwolle nu nog rijk is. Ook mag wat hun betreft door bouwactiviteit geen schade ontstaan aan historische panden en monumenten. De Swollwachtfractie is van mening dat het monumentale goed (dus zeker de stadsmuur) van Zwolle gevrijwaard dient te blijven van moderniteiten en van voordeelgenot van een burger of een huiseigenaar.

Wetende, dat de welstandscommissie slechts advies geeft aan het college en dit advies niet bindend is, verzoekt de fractie aan de griffier, vooraf aan een definitief besluit, het onderwerp te agenderen voor de raadscommissie Ruimte.

Swollwacht geeft hiermee aan, dat zij om moverende redenen niet akkoord kunnen gaan met het advies van de welstandscommissie en willen de commissieleden hierover in de commissie ruimte uitspraak laten doen, welke uitspraak het college dan zal moeten volgen.

Mocht het college dit besluit niet openbaar in de commissie ruimte aan de orde willen stellen, dan overweegt de Swollwachtfractie burgerlijke acties te organiseren om de aantasting van onze historische stadsmuur tegen te gaan.

Namens de Swollwachtfractie.

William Dogger en Trudy kistenmaker, raadsleden Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 5
 1. En de stadmuur wordt al sinds jaren, dag en nacht, door een ijzeren poort afgesloten voor toeristen en zwollenaren.
  Je kunt je afvragen waarom een oude hanzestad als Zwolle maar niet op de toeristische kaart wil komen te staan.


  Maak melding

 2. het zal wel weer on de centen gaan.
  wees zuinig op de historie van zwolle, laat het niet verkwanselen door een of andere makelaar omdat er zo nodig 2 woningen van moeten geniete.
  wordt tijd dat de welstandscommissie hun hersens een gaan gebruiken, of worden die er soms ook beter van?


  Maak melding

 3. Waarom sloopen ze die hele muur niet en zetten ze er mooie blokken dozen voor in de plaats?In Belgie woont nog wel een lego bouwer die er wel brood in ziet. ;D
  Ik snap het beleid van Zwolle niet.Het wordt nodig tijd dat die lui van de weldstand commisie eens een paar boeken kopen van oud Zwolle.Kunnenn ze zien wat ze al allemaal VERNIELD hebben.


  Maak melding

Reageer