Algemeen Bestuur bespreekt nieuw belastingpakket voor de waterschappen

Algemeen Bestuur bespreekt nieuw belastingpakket voor de waterschappen

Zwolle – Op dinsdagmiddag 18 september bespreekt het algemeen bestuur voorstellen over een nieuw belastingpakket.

In 2014 constateerde de OESO dat het waterbeheer in Nederland goed is geregeld, maar kijkend naar toekomstige uitdagingen kwam de OESO met aanbevelingen voor verbeteringen. Met deze opdracht zijn de waterschappen aan de slag gegaan nu ligt er bij alle waterschappen een voorstel op tafel.

Volgens de opstellers wordt het nieuwe het belastingstelsel eerlijker, duidelijker en duurzamer voor iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer. Ook geeft het de waterschappen meer ruimte om in te spelen op hun specifieke situaties in hun gebied. Dit is omdat waterschappen werken in gebieden die sterk van elkaar verschillen: landelijk gebied of stedelijke omgeving, hoog- of laaggelegen gebieden, wel of niet aan zee of grote rivieren. Allemaal zaken die bepalen op welke wijze de waterschappen hun werk moeten doen.

Uitgangspunt blijft dat hij of zij die baat heeft bij het werk van het waterschap hiervoor betaalt. De kosten voor het schoonmaken van het water worden in de nieuwe voorstellen anders verdeeld. Een belangrijk knelpunt wordt weggenomen. In de kosten voor het zuiveren van afvalwater wordt onderscheid gemaakt voor een, twee of drie of meerpersoonshuishoudens. Ook is het de bedoeling dat de degene die lozingen veroorzaakt hiervoor een rekening krijgt.

De discussie in de bestuursvergadering is rechtstreeks te volgen via de website. De vergadering begint om 13.30 uur.

Artikel delen: