Gemeente op zoek naar nieuwe bestemming Statenzaalcomplex

Gemeente op zoek naar nieuwe bestemming Statenzaalcomplex

Zwolle – De Statenzaal in het centrum van Zwolle krijgt een nieuwe invulling. De gemeente Zwolle gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor het bijzondere pand. De monumentale status van het gebouw en de ligging midden in het winkelgebied bieden kansen voor de binnenstad.

Belangrijk is dat het complex een impuls geeft aan de binnenstad en toegankelijk is voor een breed publiek. Geïnteresseerde partijen kunnen initiatieven aandragen voor de herbestemming. In oktober start een campagne om initiatieven te werven.

Historisch erfgoed zichtbaar maken
Het Statenzaalcomplex, dat grotendeels dateert uit 1898, was ooit het Provinciehuis van de provincie Overijssel. Alle ruimten, behalve het depot, zijn Rijksmonumentaal. De gemeente is eigenaar van het pand. Het pand heeft voor Zwollenaren een betekenis. De Statenzaal was namelijk een gewilde trouwlocatie. Met de herbestemming wil de gemeente het prachtige historisch erfgoed zichtbaar maken en een impuls geven aan het aantal bezoekers van de binnenstad. Belangrijk doel van de herbestemming is dat het pand toegankelijk wordt voor een breed publiek en dat inwoners weer kunnen trouwen in de Statenzaal.

Wervingscampagne start in het najaar
Iedere geïnteresseerde partij mag initiatieven aandragen voor de herbestemming. In oktober wordt een campagne gestart om initiatieven te werven. Onderdeel van deze campagne is een Open Huis. Tijdens dit Open Huis zijn initiatiefnemers, maar ook omwonenden van harte welkom om het pand te bezichtigen. De gemeente streeft ernaar om begin 2019 een intentieovereenkomst te tekenen.

Artikel delen: