Cursus ‘Levensverhaal’ voor 55-plussers

Vanaf 1 april 2008 start de RIAGG Zwolle met de gespreksgroep ‘De verhalen die we leven’. In acht bijeenkomsten worden 55-plussers uitgenodigd om ervaringen uit het eigen leven te delen. Het doel van de groep is om meer inzicht en grip te krijgen op de eigen levensloop. De groepsgesprekken worden gehouden in Zwolle.

Herinneringen ophalen aan het eigen leven helpt om bewust te worden van eigen kwaliteiten en levenservaring. Dit helpt deelnemers om positiever in het leven te staan en bewuster richting aan het leven te geven.

Kracht (her)ontdekken

Bij veel mensen bestaat op enig moment de behoefte om hun eigen leven te evalueren, een soort tussenbalans op te maken. Welke betekenis kan ik aan mijn leven geven? Wat heb ik gedaan en geleerd? Wie zijn en waren de belangrijkste personen in mijn leven? Wat wil ik de komende jaren ontwikkelen? Welke gebeurtenissen geven mij spanning en hoe kan ik dat veranderen? Het beantwoorden van deze vragen helpt om uw kracht te (her)ontdekken en uw leven vanuit deze kracht vorm te geven.

Voor elke bijeenkomst krijgen de deelnemers een aantal vragen mee over perioden in hun leven. In de bijeenkomsten vertelt elke deelnemer hierover. Deelnemers luisteren en stellen elkaar vragen om elkaar beter te leren kennen en op te trekken als ‘medeauteurs’. Men hoeft niet goed te kunnen schrijven, wel is het een voorwaarde dat iemand een periode actief naar het eigen leven wil kijken en naar het leven van groepsgenoten.

Voor aanvang van de bijeenkomsten vindt een kennismakingsgesprek om te beoordelen of deelname aansluit op de behoefte. Deelname aan de groep kost € 35,-. De bijeenkomsten duren twee uur en vinden plaats bij de RIAGG aan de Burgemeester Roelenweg 9 te Zwolle.

Aanmelden

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u contact opnemen met het cursusbureau van de RIAGG Zwolle, telefoon (038) 426 9 522

Artikel delen:

Reageer