Zwolle krijgt drie nieuwe zonneparken

Zwolle – Medio volgend jaar is Zwolle drie zonneparken rijker. Op een weiland in Harculo aan de Jan van Arkelstraat zal zonnepark De Weekhorst worden gebouwd. Ook komt er een drijvend zonnepark op de Sekdoornplas ten zuiden van bedrijventerrein Marslanden en eveneens een drijvend park op de Bomhofsplas bij buurtschap Haerst.

De gemeenteraad debatteerde maandagavond over deze plannen. Zonneparken moeten meehelpen om te schakelen naar grootschalige opwekking van groene energie in Zwolle. Alle politieke partijen zien de noodzaak van deze omschakeling en het lijkt erop dat bijna alle partijen zullen instemmen met deze plannen. Alleen het CDA zal waarschijnlijk niet akkoord gaan met het zonnepark De Weekhorst. Gemeenteraadslid Arjan Spaans van het CDA wil geen agrarische grond inwisselen voor zonnepanelen, maar in eerste instantie blijven behouden voor duurzame lokale voedselvoorziening. Coalitiepartij VVD gaat akkoord met de zonneparken, omdat volgens Hans Wijnen “daarmee windmolens kunnen worden voorkomen.”

Wel hechten alle partijen eraan dat omwonenden betrokken worden bij de plannen en ook kunnen profiteren van deze duurzame energieopwekking. Volgens wethouder Monique Schuttenbeld zijn omwonenden en belanghebbenden tot nu toe goed betrokken bij de plannen, hoewel niet alle omwonenden het daarmee eens zijn. Ook de inpassing van zonneparken in het landschap vraagt aandacht. Hoewel zonneparken veranderingen aanbrengen in het buitengebied, hechten alle partijen eraan dat deze niet ten koste gaan van de landschappelijke kwaliteit.

Verontreinigde grond in de Bomhofsplas.

Tijdens de gemeenteraad was er vooral discussie over de Bomhofsplas, omdat daarop niet alleen een zonnepark zal worden aangelegd. Deze plas is een zandwinningsgebied van de Dekker Groep en deze exploitant is van plan deze plas te “ontdiepen” met verontreinigde grond. Weliswaar overschrijdt deze grond niet de wettelijke normen en zal er volgens wethouder Anker “zo schoon mogelijke grond” worden aangevoerd. Desondanks is er bij de bewoners rondom deze plas toch veel onrust ontstaan en bestaat er wantrouwen tegen deze plannen. Hoewel dit onderwerp maandagavond niet op de agenda stond, hebben toch twee vertegenwoordigers uit dit gebied hun zorgen aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. Matthé van den Oord, voorzitter van de Streekvereniging de Marsen e.o en Zwanie Visser van de actiegroep Slibvrij Zwolle deden een appèl op de gemeenteraad nog niet akkoord te gaan met de bouw van een zonnepark op de Bomhofsplas zolang er geen duidelijkheid is over de effecten van “vervuilde slib” in de plas. Volgens hen moet het plan voor een zonnepark in samenhang worden gezien met de plannen om de bodem van de plas op te hogen met grond van elders.
Hoewel de gemeente beide plannen voor de Bomhofsplas tot nu toe als twee aparte projecten behandelde, moest wethouder Anker erkennen dat ze niet los van elkaar kunnen worden gezien. Hij beloofde dan ook dat de gemeenteraad sneller dan gebruikelijk een informatienota zal ontvangen over de “ontdieping” van de Bomhofsplas en dat daarbij alle zorgvuldigheid en tijd zal worden betracht die nodig is. Hij zegde toe dat er onderzoek zal worden gedaan naar de milieueffecten.
Ondertussen zal de besluitvorming over de drie zonneparken onverminderd worden voortgezet, ook al omdat volgens wethouder Monique Schuttenbeld de planning zeer strak is. De zonneparken moeten namelijk medio 2019 gereed zijn zodat de exploitanten in aanmerking komen voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. Voor een renderende exploitatie van de zonneparken is deze subsidie noodzakelijk.

Artikel delen: