Nieuwe richtlijnen spitstijden en veilig werken aan de weg:

Nieuwe richtlijnen spitstijden en veilig werken aan de weg:

Zwolle – Om Zwolle bereikbaar en toegankelijk te houden en de veiligheid van weggebruikers én de wegwerkers bij werkzaamheden te garanderen zijn de gemeente Zwolle en ROVA vorig jaar het project “Veilig werken aan de weg” begonnen. De resultaten van het project zijn nu zichtbaar. De gemeente Zwolle en ROVA hebben gezamenlijk nieuwe richtlijnen opgesteld en verwerkt in gebruiksvriendelijke en openbare digitale overzichtskaarten, een uniek en handzaam product. Het kaartmateriaal geeft een volledig overzicht van alle regels en richtlijnen op het gebied van verkeersmaatregelen en spitstijden.

Tot op heden werd voornamelijk gewerkt met de standaard en landelijke richtlijnen van CROW. De gemeente Zwolle en ROVA wilden de richtlijnen hiervoor verbeteren. In een werkgroep zijn aan de hand van de landelijke richtlijnen de nieuwe regels opgesteld en gecombineerd met spelregels voor het werken tijdens de spitsperioden. Zo zijn deze helemaal afgestemd op de Zwolse context. Ook heeft de werkgroep deze regels in een overzichtelijke kaart gezet. Hiervoor werden alle denkbare situaties in beeld gebracht en in de kaart geplaatst. De nieuwe Zwolse richtlijnen en de link naar de kaart worden opgenomen in de bestekken en contracten.

In het kaartmateriaal staan alle wegen die vallen onder het Zwolse mobiliteits- en verkeersmanagementbeleid met daarop de te nemen verkeersmaateregelen per type activiteit. Ook is er een overzicht van aanvullende verkeersmaatregelen die genomen moeten worden genomen bij bijvoorbeeld uitzonderingssituaties. De kaart is openbaar, zodat het voor iedereen die in Zwolle aan of langs de weg werkt duidelijk is welke regels er op die plek en op welke tijden zijn. De digitale kaart ‘Verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden’ is te vinden op de website zwolle.nl.

Artikel delen: