Hoe krijgen we bijstandsgerechtigden sneller aan het werk?

Zwolle – In Zwolle leven bijna 4.000 inwoners van een bijstandsuitkering. De gemeenteraad heeft al vaker gesproken over de mogelijkheden de uitstroom uit de bijstand te bevorderen. Maandagavond stond dit onderwerp weer op de agenda. Vorig jaar werd het plan opgevat een experiment te starten, waaraan een aantal uitkeringsgerechtigden vrijwillig zou kunnen deelnemen. Het doel van dit experiment was om een aantal deelnemers “minder achter de broek aan te zitten” en ze meer vrijheid en ruimte te geven op zoek te gaan naar werk of een andere zinvolle maatschappelijke activiteit. “Vertrouwen in plaats van controle” en hen minder te belasten met allerlei regels en verplichtingen. De vraag was of deze deelnemers met deze aanpak sneller aan het werk zouden komen dan uitkeringsgerechtigden die deze vrijheid en ruimte niet krijgen. Het lukte de gemeente echter niet voldoende vrijwillige deelnemers te werven voor dit experiment, waardoor verantwoordelijk wethouder René de Heer (VVD) namens het college heeft besloten dit experiment te beëindigen.

Eefke Meijerink van de PvdA was het hiermee niet eens en wil het experiment in aangepaste vorm alsnog laten doorgaan. Ze vermoedt “onwil” bij de wethouder, omdat de VVD vanaf het begin tegen het experiment was. De VVD is voorstander van intensieve begeleiding van bijstandsgerechtigden en tegen een aanpak waarbij er minder wordt begeleid. Burgerraadslid Bert Sluier van de SP is voor minder regels, minder controle en meer vertrouwen in bijstandsgerechtigden en stelde “hoe rechtser het college des te stringenter worden de tegenprestatieregels toegepast”. Voor Annemee van de Klundert van de VVD is het een uitgangspunt dat mensen actief naar betaald werk worden begeleid in deze tijd van veel vacatures. “Werken is de beste remedie tegen armoede, schulden en sociale uitsluiting. De bijstand is een tijdelijk vangnet en geen gratis geldvoorziening waarvan men jarenlang gebruik kan maken.” Volgens Sonja Pauw van D66 werkt de huidige aanpak niet voor een groot deel van de bijstandsgerechtigden die al langer dan vijf jaar in de bijstand zitten en zou het experiment inzicht kunnen geven of een andere aanpak meer succesvol is.

Tijdens het debat in de gemeenteraad bleek dat iedereen unaniem van mening is dat er alles aan gedaan moet worden de uitstroom uit de bijstand te bevorderen, maar over de manier waarop dit moet worden aangepakt zijn de meningen verdeeld. Alle partijen vroegen aan de wethouder wat hieraan gedaan kan worden nu het experiment niet doorgaat. Wethouder René de Heer wil “alles op alles zetten” om bijstandsgerechtigden weer een perspectief te geven op betaald werk of deelname aan andere maatschappelijke activiteiten. Binnenkort komt hij met een plan van aanpak hiervoor, waarbij bijstandsgerechtigden worden onderverdeeld in twee groepen. Een groep die toe is aan betaald werk en ondersteuning krijgt bij het sneller vinden van een baan. Daarover zullen ook afspraken worden gemaakt met werkgevers en onderwijsinstellingen. De andere groep staat verder van de arbeidsmarkt af en heeft soms meerdere problemen op gebied van gezondheid, huisvesting e.d. Deze groep zal met behulp van de sociale wijkteams worden begeleid naar oplossing van hun problemen, eventuele scholing en meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Ook constateert de wethouder een mismatch tussen enerzijds de vele vacatures en aan  de andere kant een grote groep uitkeringsgerechtigden. Ook dit vraagstuk wil hij actief aanpakken.

 

Artikel delen: