Weezenlanden-Noord wordt een groene en gevarieerde woonwijk

Weezenlanden-Noord wordt een groene en gevarieerde woonwijk

Zwolle – Stichting Openbaar Belang heeft plannen voor de ontwikkeling van Weezenlanden-Noord . Voor deze plannen heeft de gemeente Zwolle een visie opgesteld. De bestaande flats aan de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat worden gesloopt en er komt ruimte voor 400 tot 500 huur- en koopwoningen in een groene woonomgeving. Het college van B&W legt de visie Centrum-Oost en de ontwikkelingsopgave voor het gebied nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.

Openbaar Belang heeft begin 2017 het college gevraagd medewerking te verlenen aan de sloop van de 180 huurwoningen in het gebied ‘Weezenlanden-Noord’ en voor het plan ter plekke minimaal 230 sociale huurwoningen te bouwen. Gemeente en woninbouwcorporatie hebben het afgelopen jaar het initiatief samen verder onderzocht. Hierbij is nadrukkelijk gekeken hoe deze ontwikkeling kan bijdragen aan de ambitie van de gemeente om de komende jaren 6000 extra woningen te bouwen. Bij het onderzoek zijn verder de ambities op het vlak van klimaatadaptatie, energietransitie en trends en ontwikkelingen voor mobiliteit en parkeren betrokken. Daarnaast is ook de relatie van de plannen tot de binnenstad bekeken. Dit proces van het afgelopen jaar heeft geresulteerd in de visie Centrum-Oost die inmiddels aan de bewoners en omwonenden is gepresenteerd.

Wethouder Anker: ‘Weezenlanden-Noord is een prachtige plek vlakbij de historische binnenstad van Zwolle. Een stedelijke woonomgeving waar veel mensen zullen willen wonen. Daarom komt er ruimte voor 400 tot 500 woningen in een mooie, toegankelijke en groene woonwijk. Het wordt een gastvrije entree voor de binnenstad.’

De omvang en hoogte van de gebouwen in het gebied sluit zoveel mogelijk aan op de gebouwen in de omgeving. Sjoerd Quint, directeur-bestuurder Openbaar Belang: ‘Het wordt een heel aantrekkelijk gebied om in te wonen, maar ook aantrekkelijk om in te verblijven. Een gemengde stadsbuurt voor alle doelgroepen met veel aandacht voor groene ruimtes tussen de gebouwen.

‘Wethouder Anker: De wijk wordt een groene schakel tussen het Weezenlanden park en de binnenstad. Vrij zicht en een ruimtelijke beleving is belangrijk, daarom willen we dat de auto’s zoveel mogelijk uit het zicht zijn. Bijvoorbeeld door de aanleg van een halfverdiepte parkeergarage en parkeren tussen de nieuwe gebouwen.’

De gebouwen varieren van 12 tot 15 meter met een paar hoogte-accenten op markante punten van maximaal 30 meter en een stedelijk accent van maximaal 40 meter hoog (net zo hoog als de verbouwde watertoren). Om het gebied in te richten voor de toekomst wordt gedacht aan groene gevels en daken en oplossingen voor waterberging. Bij de uitwerking van de plannen wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om de wijk energieneutraal te maken.

Als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld, gaat Openbaar Belang in samenwerking met de gemeente aan de slag met het ontwerpen van een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan. De gemeente stelt een schetsontwerp op voor de herinrichting van de openbare ruimte. Bij deze uitwerking van de plannen worden bewoners en omwonenden betrokken. Het is de verwachting dat deze uitwerking eind 2018 gereed is en aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Artikel delen: