Afronding tweejarig project professionalisering Cultuuronderwijs - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Afronding tweejarig project professionalisering Cultuuronderwijs

Zwolle – Gedurende twee jaar hebben zes scholen van OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) deelgenomen aan het professionaliseringstraject ‘bOOZtn@@r21!’. Dit traject was gericht op de vraag hoe het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden kan worden ingevuld met cultuuronderwijs. Het traject is ondersteund door Stadkamer en betaald uit een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Juist door goed cultuuronderwijs kunnen leerlingen hun eigen talenten ontdekken en kunnen scholen invulling geven aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en digitale geletterdheid. Daarmee sloot dit traject aan bij één van de pijlers van de visie van OOZ.

In leerteams zijn de scholen aan de slag gegaan om een uitvoeringsplan te maken voor de eigen school, waarbij het accent lag op de ondersteuning en professionalisering van de leerkrachten.
Twaalf cultuuraanbieders hebben een speciaal aanbod ontwikkeld op het gebied van beeldende kunst, dansen, filosoferen, muziek, creatief schrijven en werken met tablets. Elke leerkracht kon zich inschrijven voor een training naar keuze.
Daarna kon elke leerkracht met de eigen groep aan de slag, waar ze ‘on-the-job’ werden begeleid door een ervaren cultuuraanbieder/trainer. Deze werkwijze heeft op de verschillende scholen geleid tot prachtige ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs.

Artikel delen: