Weeshuis steunt Zwolse jeugdprojecten met 21 mille - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Weeshuis steunt Zwolse jeugdprojecten met 21 mille

Zwolle – Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle schenkt tijdens de vierde beslisronde van dit jaar 21.000 euro aan grote en kleine Zwolse jeugdprojecten. De stichting financiert projecten in diverse categorieën, te weten jeugdhulp & zorg, kerkelijk werk, algemeen jeugdwerk, wijk- en buurtwerk, onderwijs, sport en cultuur.

Deze ronde mogen negen projecten rekenen op financiële steun. Bij deze ronde vielen twee vooruitstrevende initiatieven bijzonder op. Het Academiehuis van de Grote Kerk ontwikkelt een app/game met het doel om kinderen spelenderwijs te interesseren voor geschiedenis en architectuur.

Ook de Anningahof ontwikkelt een app/game met als doel om kinderen te interesseren voor kunst en natuur. Het mooie aan deze twee projecten is dat Zwolse studenten worden betrokken bij de ontwikkeling van de apps/games. Daarnaast financiert de stichting paardrijlessen voor een meisje met een beperking en werden diverse aanvragen voor culturele projecten gehonoreerd.

Muziek bij de Buren kan op steun rekenen zodat er in december weer in talloze Zwolse huiskamers optredens kunnen worden verzorgd. Een koordirigente ontvangt een bijdrage voor een te organiseren jongerenconcert in de Plantagekerk in december. Theatergroep The Young Ones krijgt een bijdrage voor de theatervoorstelling Paradijsvogels. Een dramadocente krijgt financiering voor de ontwikkeling van een theaterreportage over Zwolse zwerfjongeren. Poppodium Hedon ontvangt een bijdrage voor het Groot Zwols Kinderboekenfeest en Stichting Stad & Cultuur wordt gesteund in de ontwikkeling van ‘Raw Essence’, een evenement waar urban dance, muziek en cultuur samenkomen.

Elke stichting, vereniging of particulier kan een aanvraag indienen voor projecten bestemd voor in Zwolle studerende of wonende jongeren tot en met 25 jaar. Kijk op onze website of uw project in aanmerking komt: www.hervormdweeshuiszwolle.nl. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is maandag 26 november a.s.

Over Stichting Het Hervormd Weeshuis
Fysieke weeshuizen behoren al tientallen jaren tot het verleden in Nederland. Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. De door dit weeshuis verworven bezittingen zijn daarna overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur van onze stichting zet de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen in om initiatieven in Zwols jeugd- en jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden. Iedereen kan bij ons een aanvraag indienen gericht op de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar. Ga naar www.hervormdweeshuiszwolle.nl en doe de snelle check en volg ons via Facebook en/of Twitter: /weeshuiszwolle.

 

 

Artikel delen: