Zwolle wil meer aandacht voor voetgangers

Zwolle wil meer aandacht voor voetgangers

Zwolle – De gemeente Zwolle wil meer aandacht besteden aan voetgangers in het verkeer en de openbare ruimte. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten zich aan te sluiten bij de nationale voetgangersagenda. De voetganger krijgt in Zwolle een plek in de nieuwe mobiliteitsvisie waar de gemeente aan werkt.

Aantrekkelijke en veilige voetgangersroutes spelen een belangrijke rol als het gaat om gezondheid, zelfredzaamheid, duurzaamheid en de bereikbaarheid van Zwolle. Stichting Wandelnet, kennisplatform CROW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben daarom het initiatief genomen om een nationale voetgangersagenda te ontwikkelen. Doel van dit initiatief is om meer aandacht te vragen voor voetgangers en kennisontwikkeling en uitwisseling te stimuleren.

De gemeente Zwolle gaat deze agenda samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties vormgeven. Wethouder William Dogger: ‘Dit initiatief sluit goed aan bij onze ambities op het gebied van mobiliteit en toegankelijkheid. Prettige en veilige wandelroutes voor ouderen en mensen met een beperking vinden we bijvoorbeeld belangrijk. We willen een gastvrije stad zijn, waarbij je je makkelijk en veilig van A naar B verplaatst. Ook te voet. Wat goed is voor voetgangers, is vaak ook goed voor andere verkeersdeelnemers en zorgt voor meer herkenbaarheid, veiligheid en groene routes.”

Artikel delen: