480 zieke essen gekapt in winterseizoen 2018/2019

480 zieke essen gekapt in winterseizoen 2018/2019

Zwolle -De gemeente Zwolle bereidt de tweede ronde in de aanpak van de schimmelziekte essentaksterfte voor. De inspectie in de zomer van 2018 heeft 480 zieke essen opgeleverd die een gevaar kunnen vormen voor de omgeving en het verkeer. Deze zieke bomen moeten daarom worden gekapt. Van de zieke essen staan 92 bomen in de Zwolse hoofdgroenstructuur. Daarvoor wordt een kapvergunning aangevraagd. Naar verwachting worden de kapwerkzaamheden in het winterseizoen 2018/2019 uitgevoerd.

In april dit jaar is de eerste ronde van kap- en herplantwerkzaamheden afgerond. Ongeveer 1.800 zieke essen zijn gekapt en 1.000 nieuwe bomen zijn aangeplant. Uit de inventarisatie van alle essen afgelopen zomer bleek dat 480 bomen in woongebieden en bosplantsoenen meer dan dertig procent door essentaksterfte aangetast zijn en daardoor een gevaar vormen voor de omgeving en het verkeer. Vanwege de ligging in de hoofdgroenstructuur wordt er voor de 92 zieke essen een kapvergunning aangevraagd.

De kapwerkzaamheden vinden naar verwachting in het winterseizoen 2018/2019 plaats. De herplantplannen worden de komende tijd voorbereid en in het volgende plantseizoen (tot eind april 2019) uitgevoerd. Op de website www.zwolle.nl/essentaksterfte staat meer informatie over de Zwolse aanpak en een kaart waarop de gezonde en zieke essen in Zwolle staan.

Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere soorten bomen, die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van diverse soorten bomen wil de gemeente de biodiversiteit in het stadsgroen vergroten. Bovendien voorkomt deze aanpak dat een nieuwe boomziekte in de toekomst alle bomen in een laan aantast. Het gemeentebestuur heeft in de beheervisie voor het groen al eerder besloten om niet overal over te gaan tot herplant.

Zwolle wil het vrijkomende hout duurzaam bewerken en hergebruiken en daarmee de circulaire economie bevorderen met behulp van initiatieven uit de stad. Met de stichting ZwolsEssen is de gemeente Zwolle een pilot gestart, waarin de stichting tot 1 juli 2019 gebruik kan maken van essenhout. Bij de verwerking van het hout werkt de stichting met mensen die vanwege hun situatie moeite hebben om aan een baan te komen.

Artikel delen: