Inloopbijeenkomst herinrichting Diezerbrink

Inloopbijeenkomst herinrichting Diezerbrink

Zwolle – Bewoners, ondernemers en pandeigenaren in en rond Diezerbrink hebben samen met de gemeente nagedacht over de nieuwe inrichting van het winkelgebied Diezerbrink. De ideeën worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 31 oktober 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur.

Op de bijeenkomst van 12 december 2017 hebben bewoners, ondernemers en pandeigenaren hun mening en ideeën met de gemeente en elkaar gedeeld. Met die opbrengst heeft een delegatie van ondernemers, bewoners en pandeigenaren samen met de gemeente gewerkt aan een plan voor een mogelijke vernieuwing van het winkelgebied.

Tijdens een inloopbijeenkomst presenteren zij het resultaat aan bewoners, ondernemers en pandeigenaren.

Op woensdag 31 oktober 2018 zijn alle belangstellenden en betrokkenen welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in de buurtkamer van het Wilhelmina van Sonsbeekhuis, Bagijneweide 3 om hun reactie op de ideeen te geven.

Voor de uitvoering van het plan zijn nog geen financiële middelen beschikbaar. Om een start te kunnen maken stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om in de begroting van 2019 voor een paar onderdelen geld beschikbaar te stellen. Dat is bijvoorbeeld de herinrichting van de rotonde zodat het gebied verkeersveiliger wordt.

De gemeenteraad spreekt hierover op 2 november 2018. De besluitvorming is op 9 november 2018. Als de gemeenteraad met het voorstel instemt, kan de uitvoering van een paar onderdelen beginnen.

Daarna zal overleg gevoerd worden voor het financieel en inhoudelijk draagvlak voor de totale vernieuwing van het winkelgebied. Bron: www.zwolle.nl

Artikel delen: