Bezwaar tegen bomenkap bij molen Windesheim

De Milieuraad heeft bezwaar aangetekend tegen de plannen om achttien zomereiken te kappen aan de Wijheseweg. De zomereiken zouden moeten worden geveld ten behoeve van verbeteringvan de molenbiotoop voor de molen van Windesheim.

Henk Mellema: “Het vellen van 18 zomereiken in de ‘bloei’ van hun leven verhoudt zich ethisch niet tot het belang van het verbeteren van de molenbiotoop. Dit past niet bij het groene imago van Zwolle. De zomereiken staan aan de zuidzijde van de molen. De windrichting waarmee ‘gedraaid’ wordt is overwegend westelijk. Deze westzijde heeft een zeer open karakter en heeft een relatief lage oppervlakteruwte. Daarmee kan volgens ons de molen voldoende draaien om vitaal te blijven.”

Andere punten van bezwaar:

– De molen van Windesheim draait bovendien enkel opdagdelen van zaterdagen!

– Mogelijk heeft dit cluster bomen ook een betekenis voor enkele vleermuizensoorten? Het is ons echter nietbekend of hier onderzoek naar is gedaan.

– Het betreffende cluster bomen komt in een omloopfase,die de aanblik op het (in onze ogen) niet al te fraaie benzinepompstation, juist nu en de komendejaren, verzacht.

– De voorgenomen compensatie via nieuwe aanplant van bomen wordt gepleegd op een locatie die absoluut geen verband houdt met de locatie waar de zomereiken nu staan.

 

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Klinkt logisch:

  Henk Mellema: “Het vellen van 18 zomereiken in de ??bloei?? van hunleven verhoudt zich ethisch niet tot het belang van hetverbeteren van de molenbiotoop.

  Bovendien heeft hij ook een prima molen-toch-draai oplossing

  De windrichting waarmee ??gedraaid?? wordt is overwegend westelijk. Deze westzijde heeft een zeer open karakter en heeft een relatief lage oppervlakteruwte. Daarmee kan volgens ons de molen voldoende draaien om vitaal te blijven.”  ⚠️ Meld

 2. Tja, het is niet altijd W-wind. Probleem met bomen is dat zij de wind verstoren op een manier die rukwinden veroorzaakt, en dat vind de molen niet fijn. Het is wel een ingewikkelde zaak. Inderdaad erg zonde vd bomen. Ik geloof overigens dat er ter compensatie elders in de buurt weer bomen worden bijgepant.

  Anyway, de provincie OV plantte de bomen die nu moeten worden gekapt ergens in de jaren 70 of zo? Ik zou zeggen, dat had beter gepland kunnen worden. Die molen stond er toen ook al 😉


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.