Nieuwe master op KPZ stimuleert interprofessionele samenwerking - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Nieuwe master op KPZ stimuleert interprofessionele samenwerking

Zwolle – Op dinsdag 6 november zijn achttien deelnemers op Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) gestart met de nieuwe master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE). De master is ontwikkeld om professionals voor te bereiden op het samenwerken in de complexe context van het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdhulp en lokale overheden.

In de master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) staat een nieuwe en actuele visie op leiderschap centraal, waar formeel leiders en informeel leiders elkaar versterken en samenwerken gericht op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Vivian Tevreden, opleidingsmanager: ‘Er is steeds meer behoefte aan professionals die verbindingen leggen binnen en buiten de organisatie en teamontwikkeling en organisatie faciliteren en stimuleren. Interprofessioneel werken vraagt het erkennen van wederzijdse afhankelijkheid, nieuwe kennis, inzichten en rolverdelingen.’

De achtergrond van de deelnemers is zeer divers. Tevreden: ‘In de opleiding zitten schoolleiders, leraren, teamleiders, projectleiders, stafmedewerkers en andere professionals in de sectoren onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdzorg en lokale overheden. De master stimuleert de interprofessionele samenwerking, zodat er begrip voor, en inzicht in elkaars identiteiten en praktijken ontstaat.’

De keuze voor deze master en het ontwerp van de opleiding is gebaseerd op onder andere de behoeften van het beroepenveld en is ontwikkeld door Katholieke Pabo Zwolle in samenwerking met Hogeschool Viaa. Tevreden: ‘De samenwerking tussen Viaa en KPZ heeft ook bij het masterteam geleid tot het vergroten van het eigen innovatief vermogen en de interprofessionele samenwerking.’

De master MLIKE is de tweede opleiding die Katholieke Pabo Zwolle en Hogeschool samen ontwikkelden. Drie jaar geleden startte de associate degree Pedagogisch Professionals Kind en Educatie.

 

Artikel delen: