Zwolse raad stelt begroting voor 2019 vast

Zwolse raad stelt begroting voor 2019 vast

Zwolle – Vrijdag 9 november heeft de Zwolse gemeenteraad de gemeentelijke begroting voor 2019 vastgesteld. Alle partijen stemden voor, behalve de SP, die kwam met een tegenbegroting.

Daarmee heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit voor Zwolle genomen over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Het was de eerste begrotingsbehandeling van de gemeenteraad die sinds eind maart van dit jaar is aangetreden.

Via moties is extra aandacht gevraagd voor onder andere kinderen, onderwijs,  intergratie en duurzaamheid.  Van de 34 ingediende moties zijn de volgende 9 aangenomen:

  • Zwolse raad voor kinderen
  • Op weg naar ontschotting passend onderwijst en jeugdzorg
  • Naar een effectief Zwols integratiebeleid
  • Duurzaam voorbeeldhuis Zwolle
  • Maak duurzame zelfbouw voor starters mogelijk
  • Ambities Port of Zwolle
  • Pop-up Expositieruimte
  • Benutten best pratices voor ondersteuning nieuwe Zwollenaren
  • Geen perverse prikkels door verduurzaming.

De Begroting 2019, de bijdragen van de fracties, het videoverslag en alle moties en amendementen zijn te raadplegen op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

 

Artikel delen: