Meeting met Mensenrechtenverdediger uit Kenia

Meeting met Mensenrechtenverdediger uit Kenia

Zwolle is een van de Shelter Cities in Nederland en biedt een veilige plek voor mensenrechtenverdedigers die in hun eigen land in gevaar zijn. Dit najaar is Rose uit Kenia te gast in Zwolle. Zij zet zich in voor meisjes en vrouwen in Kenia en strijdt tegen kindhuwelijken en besnijdenis van meisjes.

Op 22 november vertelt zij over haar werk en kun je met haar in gesprek gaan. De bijeenkomst start om 20.00 uur en vindt plaats bij Theater De Jonge Honden aan de Westerlaan 9.
Rose is een mensenrechtenactivist uit Kenia die zich voornamelijk richt op de rechten van vrouwen en kinderen, en seksueel en gender gerelateerd geweld. Ze leidt het ‘Feiyah Action Network CBO’ in de Rendille-gemeenschap in Oost-Kenia. Het netwerk helpt meisjes die te maken krijgen met vroege huwelijken en genitale verminking van vrouwen en spant zich voortdurend in om hen in het onderwijs te houden. Ondanks het verbod op Vrouwelijke Genitaliën Verminking (VGV) in 2011 worden wordt dit niet gehandhaafd door ambtenaren uit angst om de steun van de gemeenschap te verliezen. Tot op de dag van vandaag is naar schatting 23% van de meisjes in Kenia getrouwd vóór hun 18e verjaardag. Van vrouwen in de leeftijd van 15-49 jaar heeft 21% te maken met VGV. De Wereldgezondheidsorganisatie keurt dergelijke praktijken af vanwege de schending van de rechten op gezondheid, veiligheid en fysieke integriteit, het recht om vrij te zijn van marteling en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, en vaak het recht op leven.
Rose komt uit een pastorale gemeenschap waar traditionele culturele praktijken erg bepalend zijn. In de gemeenschap is de rol van vrouwen beperkt tot het dienen van mannen. Verbale vrouwen worden als een bedreiging beschouwd. In 2016 ontdekte Rose dat een 9-jarig meisje VGV had ondergaan en dat dit kind was uitgehuwelijkt. Ze meldde de misdaad en de lokale politiechef arresteerde de ouders van het slachtoffer. Na deze gebeurtenis werd de gemeenschap vijandig tegenover Rose vanwege het aangeven van de ouders van het slachtoffer. Rose werd door een vreemdeling op de hoogte gebracht dat leden van de gemeenschap van plan waren haar aan te vallen. De districtscommissaris verklaarde dat hij niet in staat was de aanval te voorkomen, maar faciliteerde haar wel om naar Nairobi te vluchten. De Nationale Coalitie van Mensenrechtenverdedigers ondersteunde haar verblijf daar totdat het veilig genoeg was om terug te keren. Door de vervolging zijn Rose en haar activisme volledig verbannen door haar gemeenschap en is ze verbannen van haar echtgenoot, die als gevolg van de situatie van haar scheidde.
Het tijdelijke verblijf van Rose op een andere plek heeft als hoofddoel haar een veilige ruimte te bieden om nieuwe energie op te doen. Rose heeft aangegeven dat ze haar kennis wil verruimen en graag wil leren tijdens haar verblijf. Ze kan hier haar tijd nemen om na te denken over haar eigen werk. Zo wordt ze in staat gesteld om met een hernieuwde focus terug te keren naar Kenia. In de stad Zwolle kan ze de nodige rust krijgen en bijkomen. Hier verblijft ze met steun van de gemeente Zwolle en Windesheim Honours College.
Rose spreekt Engels.
Meer informatie over Shelter City: https://sheltercity.nl/city/zwolle/

Artikel delen: