Certificaten voor deelnemers Liftjeleven - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Certificaten voor deelnemers Liftjeleven

Zwolle – Maandag 12 november 2018 kregen elf deelnemers, die het programma Liftjeleven volgden, en een begeleider een certificaat uitgereikt door wethouder Klaas Sloots en Ronald Heusschen van Stichting Lift. Inwoners van de gemeente Zwolle die meer grip willen krijgen op hun uitgaven, met minder geld rond willen komen of schulden willen voorkomen, kunnen deelnemen aan Liftjeleven. Deelname aan de werkgroep is gratis, maar voorwaarde is wel dat deelnemers zich actief inzetten.

Wethouder Klaas Sloots is trots op de deelnemers, die zorgvuldiger willen omgaan met hun geld. Hij sprak tijdens de bijeenkomst zijn bijzondere waardering uit voor zowel de begeleider als de deelnemers die zoveel tijd en energie in Liftjeleven hebben gestoken. Volgens de wethouder zijn ze daarmee een groot voorbeeld voor anderen. ‘Ik vind het heel mooi dat dit soort initiatieven in de samenleving gebeuren, zegt de wethouder. ‘Positief in het leven staan met een beperkt inkomen is vaak lastig. Tijdens de werkgroep Liftjeleven werk je samen met anderen aan een verbetering in je leven. Je wisselt tips uit over gezondheid, groen leven en zorgvuldig omgaan met geld. En daarom werkt de aanpak zo goed.’ Ook de deelnemers zelf waren erg tevreden over de tips die ze vanuit Liftjeleven, en ook van de andere deelnemers, kregen.

Vanaf oktober 2016 is de gemeente Zwolle gestart met Budgetkringen. Sinds kort is de naam gewijzigd in Liftjeleven. Iedereen die meer grip wil krijgen op zijn budget heeft baat bij Liftjeleven. Het is een werkgroep waarin men wordt gestimuleerd bewust en zorgvuldig met zijn geld en leven om te gaan. Het is een leefstijlprogramma met de unieke aanpak van ‘Gelukkig met Genoeg’. Onder begeleiding van getrainde vrijwilligers ervaren deelnemers, in ten minste twaalf bijeenkomsten, hoe zij op een creatieve manier meer kunnen doen met minder geld. De deelnemer werkt zelf aan een gewenste verandering in zijn of haar situatie. Er is niet alleen aandacht voor het lesprogramma, maar er wordt ook concreet gewerkt aan de plannen. Een kring bestaat uit acht deelnemers en deelname aan een kring is gratis. Iedereen die meer grip wil krijgen op zijn budget heeft baat bij Liftjeleven. Of dit wel of niet een probleem is, doet er eigenlijk niet toe. Als je vindt dat je geld alsmaar door je vingers glipt, als je een leuker leven wilt met een smallere beurs, ben je welkom bij Liftjeleven. Er wordt onder andere gewerkt aan onderdelen als handig inkopen, zuinig met energie, slim besparen, lekker eten voor weinig en budgetteren.

Het belangrijkste doel van een werkgroep Liftjeleven is dat de deelnemer in een verander modus komt, en weer grip krijgt op zijn budget, zodat men sterker en positiever wordt. Liftjeleven begeleiders krijgen daarom een intensieve training in het eerste jaar, en nemen zelf ook actief deel aan het programma van Liftjeleven.

Artikel delen: