Inspectie aan dijken bij Zwolle

Het Waterschap Groot Salland start maandag 31 maart met de jaarlijkse voorjaarsdijkschouw. Dit betekent dat vanaf die datum medewerkers van het waterschap controleren of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Tevens wordt bekeken of delen van dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Bij Zwolle zal dat voornamelijk bij de IJssel, de Vecht en het Zwartewater zijn.

Onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken in het beheersgebied van het Waterschap Groot Salland dienen op grond van de Keur van het waterschap met betrekking tot (hoofd)-waterkeringen en een strook van 4 meter uit de teen daarvan, ook aan een aantal verplichtingen te voldoen. Zo moeten de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen goed in stand worden gehouden. Daarnaast moeten de waterkeringen vrij worden gehouden van bentepollen, distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden en moeten zand, hout, afval en overige voorwerpen worden verwijderd.

Ook moeten molshopen worden geรซgaliseerd en wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken worden weggehaald. Tot slot moeten wild, mollen en ander gedierte dat het waterkerend vermogen van dijken kan schaden, worden bestreden.  

Voor het overgrote deel voert het waterschap zelf deze werkzaamheden uit, omdat het eigenaar is van de meeste waterkeringen in het beheersgebied.

Eรฉn van de taken van het waterschap is zorgen voor bescherming van haar beheersgebied tegen hoge waterstanden op de rivieren. De dijken moeten voldoen aan steeds strengere veiligheidseisen.Het is belangrijk dat de dijktaluds erosiebestendig zijn. Om dit te bewerkstelligen is in het beleid van het waterschap geen ruimte voor het weiden van vee op de dijken (in sommige gevallen kan ontheffing verkregen worden voor schapenbeweiding), bemesting en zijn er regels opgesteld over de wijze van maaien van dijken. Om te kunnen voldoen aan de landelijk opgestelde veiligheidseisen controleert het waterschap hierop.  Ook vijfjaarlijkse toetsing

Het gebied van het Waterschap Groot Salland telt circa 200 kilometer primaire waterkeringen  langs de IJssel, het Zwarte Water, Zwarte Meer en de Vecht. Daarnaast liggen in het gebied 100 kilometer regionale keringen en nog eens zo’n 200 kilometer overige waterkeringen (zoals langs het Overijssels Kanaal en de Dedemsvaart).

Het waterschap toetst, naast de halfjaarlijkse controle tijdens de dijkschouw, elke vijf jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat is nodig omdat er altijd wat werking in dijken zit.
Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor de dijken volgens de nieuwste inzichten worden beoordeeld. Zo weet het waterschap waar verbeteringen nodig zijn en welke prioriteit ze moeten krijgen. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

De Keur

Om de taken van het waterschap zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft het Waterschap Groot Salland De Keur vastgesteld. Dit is een verordening met regels voor waterkeringen (dijken, kaden), watergangen (kanalen, rivieren, sloten en beken) en andere waterstaatswerken (duikers, bruggen, stuwen, sluizen en gemalen).

Eigenaren en onderhoudsplichtigen zijn verplicht zich aan De Keur te houden.

Artikel delen:
Reacties 57
 1. Wel meerdere Dijken, behalve me moeder maar die werd na het trouwen ook Dijk ๐Ÿ˜€ En me leraar zei altijd dat ik een Dijk van een meid was, letterlijk en figuurlijk ๐Ÿ˜ฎ Hij bedoelde het overigens positief.

  Ff ontopic:

  Dat dijkje aan de evertsenstraat zal hier wel niet meetellen he?


  โš ๏ธ Meld

 2. Dijk(jes) in Zwolle
  @ Natascha: die mensen van WGS zijn ex-collega’s van me en ik ben dijkwacht op het schitterende deel tussen Stadshagen en Hasselt. Bovendien heb ik aan het begin van de Balgstuw in Ramspol (ook een waterkering) een tijd voorlichtert gespeeld. Mis de dijken heel erg, want bij dit Waterschap hebben we geweldige natuur maar haast geen dijken. Ach, je kunt niet alles hebben.

  Sorry, maar de Evertsenstraat ken ik niet en volgens mij loopt er door de stad geen dijk. Ik vraag het wel even per mail.


  โš ๏ธ Meld

 3. Dus wel Dick, dat is mijn oom, de vlaggeman van het eerste laten we maar zeggen ๐Ÿ˜‰

  Welnee joh het is ook geen dijk, gewoon zo’n klein dijkje waar de mensen de honden uitlaten voor het almeloos kanaal ๐Ÿ˜‰


  โš ๏ธ Meld

 4. Dijk
  Via de dijkopzichter kwam ik erachter dat een gedeelte van je/de straat toch te boek staat als waterkering. Weet niet welk deel, is ook lastig uit te leggen zo over de telefoon. Ik wist niet eens waar de Evertsenstraat was. Als je precies wilt weten welk deel, krijg je hun telefoonnr. 038-4557200.  โš ๏ธ Meld

 5. dijken evertsenstraat
  @dick, er zijn meer dijken als dat je wenst in zwolle,
  langs het almeloos kanaal, maar ook langs de vecht, dus vergis je niet in het aantal dijken. Sommigen zie je misschien niet zo maar ze zijn het wel :'( ;D


  โš ๏ธ Meld

 6. Je hebt gelijk Jasper, maar mijn tekst

  Er lopen geen dijken door de stad.. tssk! En de Assendorperdijk dan!

  was gebasseerd op een uitspraak van de voorlichter “niet binnen de ster” die ik dus als niet binnen Zwolle VERKEERD vertaalde: sorry.

  Maar vertel redactielid Han D.& mij wat over de Assendorperdijk ๐Ÿ˜€ ;D 8)


  โš ๏ธ Meld

 7. @ Larry: nog 1 dan voor een bakkie leut:
  Erg leuk
  Maar dit

  But do dyke’s like Dick…?

  Is altijd maar de vraag natuurlijk; ach ik hoef niet zo graag aardig gevonden te worden en zeker niet door iedereen. Deze dyke leest overigens wel bijzonder aardig weg.


  โš ๏ธ Meld

 8. larry van harte beterschap, stom dat die dick dit niet weet, kent vermoedelijk de stad niet,
  een oud bewoner van wipstrik, thans zwolle zuid
  ;D ๐Ÿ˜€ ๐Ÿ™


  โš ๏ธ Meld

 9. Nou nou, wat een hilarische discussie! Jammer dat niet iedereen vanaf het begin het dubbele van het begrip dijk / dyke kent… Ik ben overigens ex-Utrechtenaar ha ha. ;D


  โš ๏ธ Meld

 10. , je zat toch ook op het turfschip of was het JP Thijsse. op de turfmarkt,

  Op beide scholen, eerst JP Thijsseschool, toen tijdelijk twee jaar binnenstad vanwege sloop en nieuwbouw en daarna Het Turfschip.
  Als we de Turfmarkt over staken, dan stonden we op de dijk langs het Almelooskanaal. ;D

  want je houd hield toch ook van wandelen.

  Hmmzz… daartoe werd ik gedwongen door mijn ouders. >:( :'( ๐Ÿ˜€
  Want die zijn nogal actief in het Zwolse Tippelen… ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜€


  โš ๏ธ Meld

 11. Als ik het niet snel genoeg raad dan kan ik het mooi op m’n hersenschudding gooien… ๐Ÿ˜› ๐Ÿ˜€
  Maar laat ik het eens proberen: eerste hoek vanaf de Hanenkamp, รฉรฉn van de dames M? ๐Ÿ™‚


  โš ๏ธ Meld

 12. Godenzonen
  Stuur ze, woensdag Rudeboy. Ze moet’n d’r wel an met de lippe omdat wij er van ’t weekend niet zijn. Zijn al druk op zoek naar een kroegje waar we PSVouw-Godenzonen kunnen kijken. Want het lijkt dat we op het park niet die mogelijkheid hebben >:(


  โš ๏ธ Meld

Reageer