Zwolle krijgt een 8 van haar inwoners

Zwolle krijgt een 8 van haar inwoners

Zwolle – Zwollenaren zijn erg positief over hun woonplaats. Ze geven Zwolle het rapportcijfer 8. Bijna de helft van de bewoners (46 procent) vindt dat Zwolle vooruit is gegaan ten opzichte van vorig jaar. Voor de toekomst  van de stad verwacht maar liefst 63 procent dat Zwolle zich ook de komende jaren positief blijft ontwikkelen. Deze cijfers komen uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2018 van de gemeente Zwolle. Meer dan 10.000 inwoners deden aan het onderzoek mee.

Het college van burgemeester en wethouders is zeer tevreden met de uitkomst van het onderzoek. “De uitkomst bevestigt dat Zwolle een heel prettige stad is om te wonen, werken en recreëren”,  aldus wethouder wijkgericht werken Michiel van Willigen.

Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek wordt tweejaarlijks gehouden en bevat rapportages op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Aan de hand van vier hoofdonderwerpen (leefbaarheid, veiligheid, fysiek en sociaal) is gevraagd naar het beeld van Zwollenaren over de stad en hun eigen buurt.

Minder verloedering, meer veiligheid
Over de gehele linie beoordelen Zwollenaren de leefbaarheid in hun buurt met een 7,6 (in 2016: 7,5). De verkeersoverlast is gelijk gebleven en de verloedering is gedaald. Op veiligheid scoort Zwolle met een 7,5 beter dan in 2016 (7,3).  Zwollenaren zijn iets meer tevreden over het onderhoud/beheer van de fysieke voorzieningen in hun buurt. De toename is het sterkst als het gaat om de straatverlichting, 77 procent is hierover zeer tevreden.

Ook binnen het sociale thema is een lichte verbetering ten opzichte van 2016 zichtbaar. De werkloosheid is afgenomen, het opleidingsniveau is toegenomen. De mate waarin Zwollenaren meedoen aan de samenleving, bijvoorbeeld door sociale contacten, vrijwilligerswerk of lidmaatschap van een vereniging, is licht toegenomen.

Maatwerk
Wethouder Michiel van Willigen: “Hoe mooi de uitkomst van het onderzoek ook is, het  is  geen reden om op onze lauweren te rusten. De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek geven ons mooie handvatten voor het gesprek in de wijken en buurten. Wat moeten we voortzetten en waar kunnen we nog verbeteren door een tandje bij te schakelen?”  Deze gesprekken vinden plaats in het eerste kwartaal van 2019.

Nieuwsgierig geworden naar de uitkomsten? De rapportages zijn vanaf vandaag te vinden op www.zwolle.nl/bvb2018.

Artikel delen: