ChristenUnie wil oplossing voor hoogspanningskabel ‘sHeerenbroek

ChristenUnie wil oplossing voor hoogspanningskabel ‘sHeerenbroek

Zwolle – “Er moet vaart komen in het ondergronds brengen van hoogspanningskabel.” Dat stelt het ChristenUnie Statenlid Stelpstra die ook in juli het onderwerp al had geagendeerd. De hoogspanningsmasten in ’s Heerenbroek en de IJsseldelta staan centraal”, vervolgt Stelpstra tijdens de commissievergadering bij de provincie Overijssel. Hij wil dat de provincie met een oplossing komt die aansluit bij eerdere signalen rond ’s Heerenbroek. Betrouwbaarheid en gezondheid zijn de kernwoorden voor Stelpstra

De mensen kijken en wachten af. ”In 2009 schrijft de provincie al (PS 2009/88): “De Kamperlijn doorsnijdt de polder Mastenbroek, welke onderdeel is van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Een kernkwaliteit van het gebied is de weidsheid en die willen wij zo goed mogelijk beschermen. Om die reden willen wij bijvoorbeeld de aanwezige hoogspanningsleidingen ondergronds aanleggen.”  Ik wil weten of er nog iets staat te gebeuren, zo is de mening van het ChristenUnie Statenlid.

Elektrificatie impliceert dat er bovenleiding aangelegd moet worden. Andere oplossingen zijn verkend, maar bieden geen soelaas. Ze zijn veel duurder of ze verkeren nog in een experimenteel stadium. De aanleg van bovenleiding in het gebied tussen Zwolle en Kampen moet daarom worden afgewogen tegen de effecten daarvan op de polder Mastenbroek. Wij hechten daarbij groot belang aan participatie van burgers in het gebied.”

Het ChristenUnie Statenlid Stelpstra vindt dat als wij als Provinciale Staten dat schrijven en er suggesties worden gewekt, beloften worden gedaan dan moeten wij die ook uitvoeren. Dat heet een betrouwbare overheid.

Gezondheid.
Iedereen weet dat er causale verbanden zijn tussen de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen en leukemie bij kinderen. Wetenschappelijk  is dat vastgesteld. Andere gezondheidsklachten zijn niet uitgesloten. Dat bevestigt eens te meer dat er nu echt iets moet gebeuren. De Rijksoverheid probeert hierin een oplossing te bieden met een opkoopregeling van één huis dat er loodrecht onderstaat. Dat is niet de echte oplossing, wel een deel omdat dit geld gebruikt kan worden voor ondergronds verkabelen. Met een timmermans oog is echter te zien dat meer huizen last van de straling moet hebben. Straling gaat niet alleen loodrecht naar beneden. Ook dat is wetenschappelijk bewezen. Voordat wij   een motie hierover indienen, vraag ik de gedeputeerde een toezegging te doen dit probleem op te lossen. Bij de begrotingsbehandeling heb ik daar al op gewezen.

Het college heeft dus ruim tijd gehad om er over na te denken. Het geld is er en laten we geen semantische discussies gaan voeren over tram en treinlijnen. Het gaat om betrouwbaarheid en gezondheid.

Een tweede punt dat Stelpstra aan de orde stelt is het verkabelingsbesluit hoogspanningslijnen. Dat onderwerp heeft helaas ook lang op de agenda gestaan van overheden. Dat vraagt actie, temeer daar er een 15 jaren planning voor schijnt te liggen.

Namens de ChristenUnie heeft Stelpstra daarbij de volgende vragen:

  • Kunnen de locaties inzichtelijk gemaakt worden?.
  • Zijn er nog locaties die over woongebieden/huizen heen lopen en niet genoemd zijn?
  • Wie neemt het initiatief tot ondergrondse verkabeling?
  • Hoe lopen daarin de vergunningstrajecten, met name in de tijd. (eerder is gesproken over een tijdvak van 15 jaar)?
  • Hoe worden omwonenden daarover geïnformeerd en wanneer (ongeveer)?
  • Op welke wijze worden ze nog betrokken?
  • Zijn er koppelkansen met de energietransitie?

De ChristenUnie ziet uit naar de antwoorden van het college en hoopt dat er snel een goede oplossing komt voor het probleem van de hoogspanningskabels in de IJsseldelta en elders in de provincie.

 

 

 

Artikel delen: