Menistenbrug blijft afgesloten voor auto’s

Menistenbrug blijft afgesloten voor auto’s

Zwolle – De Menistenbrug blijft dicht voor autoverkeer, dat heeft het college van B en W na een onderzoek besloten. Sinds vorig jaar zomer is de Menistenbrug al afgesloten voor auto’s vanwege de werkzaamheden aan de voormalige watertoren aan de Turfmarkt. Uit onderzoek blijkt onder meer dat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers is toegenomen nu de brug niet toegankelijk is voor auto’s.

De Menistenbrug verbindt de Philosofenallee en Menistenstraat met de Turfmarkt en is onderdeel van een hoofdfietsroute in Zwolle. Begin juli heeft de gemeenteraad het college gevraagd een permante afsluiting voor auto’s te onderzoeken. Er is daarbij onder andere gekeken naar de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden.

Het onderzoek wijst uit dat onder meer de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren wanneer de brug alleen toegankelijk is voor (brom)fietsers en voetgangers. Zo is tijdens de afsluiting van de brug voor auto’s het aantal ongevallen aanzienlijk gedaald. Daarnaast blijven het gebied en het parkeerterrein Turfmarkt bereikbaar. De afsluiting heeft niet geleid tot een toename van de parkeerdruk in de naastgelegen straten in de Wipstrik.
Een enquête onder de omwonenden was ook onderdeel van het onderzoek. Zestig procent van de bewoners die reageerden heeft aangegeven voor een permanente afsluiting van de brug te zijn.

B en w hebben daarom besloten de brug blijvend af te sluiten en aan te wijzen als (brom)fietspad. De borden in de omgeving zullen aangepast worden. De gevolgen van de afsluiting worden gemonitord.

Artikel delen: