SP Zwolle wil inzicht in resultaten reïntegratiebureaus

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college over de controle op reïntegratiebureaus. Uit een recent rapport van het ministerie van sociale zaken blijkt dat het niet altijd duidelijk is of het geld bedoeld voor reïntegratie wel goed wordt besteed. De SP wil van het college weten hoe dit precies in Zwolle zit.

Fractievoorzitter Tjitske Siderius: `In Zwolle is het onduidelijk welke resultaten de reïntegratie exact oplevert. De SP heeft zorgen over de risico’s die de gemeente loopt als de reïntegratie niet goed wordt uitgevoerd. De bemiddeling van werklozen naar werk is een belangrijke gemeentelijke taak. Het is daarom van belang dat geld goed wordt besteed en passende arbeid oplevert voor de cliënten.’ De SP wil onder andere van de wethouder weten of de reïntegratiebureaus in Zwolle regelmatig worden geïnspecteerd en waar deze inspecties precies uit bestaan. Daarnaast wil de SP weten wat de resultaten zijn van de ingezette trajecten en hoe duurzaam het werk is wat wordt gevonden.

Inleiding

‘Gemeenten moeten regelmatig inspecteren of reïntegratiebureaus die zij inschakelen om werklozen aan werk te helpen hun werk goed doen. Dat gebeurt nu te weinig.

(staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken, 3 februari, TV-programma Buitenhof).

Uit een recent rapport van het Ministerie van Sociale Zaken blijkt opnieuw dat het niet altijd duidelijk is of al het geld van de twee miljard euro die de overheid jaarlijks in de reïntegratie steekt goed wordt besteed. Gemeenten die hun werk niet goed doen kunnen worden gekort op de rijksbijdrage.  Wanneer de gemeente Zwolle de afspraken niet behaald, die zijn vastgelegd in het convenant tussen gemeente en het Rijk, zal de gemeente Zwolle geld mislopen. In dit convenant zijn afspraken gemaakt hoeveel werklozen via scholing en bemiddeling weer aan het werk worden geholpen.

Uit een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (december 2007) naar reïntegratiebureaus blijkt verder dat cliënten en opdrachtgevers meer tevreden zijn over kleine reïntegratiebureaus en bureaus die gespecialiseerd zijn in een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld oudere werklozen, dan over grote bedrijven.

De SP heeft zorgen over het kennelijke risico die gemeenten lopen als ze de reïntegratie niet goed uitvoeren. De bemiddeling van werklozen naar werk is een belangrijke gemeentelijke taak. Het is van belang dat het geld bedoeld voor reïntegratie goed wordt besteed en passende arbeid oplevert voor de cliënten. Echter, de resultaten en het inzicht in hun prestaties zijn voor de SP in Zwolle onduidelijk.

Dit brengt de SP bij de volgende vragen aan het college:

1.      Inspecteert de gemeente Zwolle regelmatig de door haar ingeschakelde reïntegratiebureaus? Zo nee, waarom niet?

Zo ja, hoe vaak vinden deze inspecties plaats? Waaruit bestaan deze inspecties? Is het college bereid de raad inzage te geven in de rapportages van de inspecties?

2.      Welke voorwaarden stelt het college aan reïntegratiebureaus, bijvoorbeeld als het gaat om expertise, contacten met werkgevers, bereikbaarheid en omgang met cliënten?

3.      Voldoen de reïntegratiebureaus in Zwolle aldus aan de eisen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo neen, aan welke eisen niet en wat is daarvan de reden?

4.      Wat zijn de resultaten van de ingezette trajecten? Hoeveel mensen hebben via reïntegratie werk verkregen?

5.      Hoe duurzaam is dat werk, met andere woorden: hoeveel mensen zijn na reïntegratie op de uitkering terug gevallen?

6.      Welke risico’s loopt de gemeente Zwolle exact als zij haar reïntegratietaak onvoldoende uitvoert?

 

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Reintegratiebureaus
    Eendelijk dat jullie iets aan willen doen wat een zooitje daar.Het heeft alleen de belastingbetaler geld gekost voor een bakje koffie en geleuter en ze hebben geen baan dus zelf zoeken waar voor worden ze betaald eigenlijk!!!


    Maak melding

Reageer