Zonnepark Hessenpoort medio 2019 in bedrijf

Zonnepark Hessenpoort medio 2019 in bedrijf

Zwolle – Met de ondertekening van de huurovereenkomst voor de grond komt de realisatie van het zonnepark op bedrijventerrein Hessenpoort een stap dichterbij. Het zonnepark is een initiatief van de ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH), in samenwerking met een aantal ondernemers dat gevestigd is op Hessenpoort. Het zonnepark zal bestaan uit ruim 19.000 panelen en levert een grote bijdrage aan het verduurzamen van Hessenpoort.

Wethouder Monique Schuttenbeld en de heer Arap-John Tigchelaar, directeur van Transferro en voorzitter van de Coöperatie Zonneweide Hessenpoort, ondertekenden maandag 26 november 2018 de huurovereenkomst voor de grond. Het gaat om 6,6 hectare grond, gelegen onder hoogspanningsmasten. Deze locatie is minimaal komende 15 jaar beschikbaar voor het zonnepark.

Het zonnepark op Hessenpoort bestaat straks uit drie velden met in totaal 19.224 zonnepanelen, die jaarlijks ruim 6.000.000 kWh produceren. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 1.900 huishoudens.

De zonneweide wordt eigendom van de Coöperatie Zonneweide Hessenpoort, die speciaal voor dit doel is opgericht. Bedrijven op Hessenpoort participeren als lid van de coöperatie in het zonnepark.

De voorbereidingen zijn twee jaar geleden gestart. Samen met Jankees Klapwijk van PM Energie is een plan opgezet om de verduurzaming als collectief van bedrijven op te pakken in plaats van individueel. Dit plan heeft geleid tot een succesvolle SDE-subsidieaanvraag waardoor de businesscase financieel sluitend is. Het park wordt gerealiseerd onder regie van de Energiewacht Groep in Zwolle. Zij zijn na een tenderprocedure geselecteerd voor de realisatie. Bij de uitvoering worden diverse Zwolse ondernemers betrokken. De planning is dat het zonnepark medio 2019 in bedrijf wordt genomen.

De gemeente en de OVH verkennen op dit moment de mogelijkheden om een themapark aan het zonnepark te koppelen. ‘Het doel van het themapark is onder andere het vergroten van de bewustwording rondom duurzaamheid en de energietransitie. In samenwerking met het Windesheim Honours College (Value Creators) wordt gewerkt aan een ondernemingsplan voor het themapark’, aldus Ilse Sijtsema, parkmanager van Hessenpoort. Voor de exploitatie wordt gedacht aan een rol voor verschillende maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Wezo.

Wethouder Monique Schuttenbeld is blij met de komst van het zonnepark op Hessenpoort: ‘Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er dan in Zwolle evenveel energie op duurzame wijze wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. Deze verandering in onze energievoorziening is niet alleen een grote opgave, maar biedt ook grote economische kansen: door meer gebruik te gaan maken van de energie die hier wordt opgewekt vloeit minder geld weg naar het inkopen van (fossiele) energie van buiten Zwolle. Daar profiteert Zwolle en de regio van. Het project op Hessenpoort is een prachtige invulling van onze gezamenlijke ambitie’.

Artikel delen: