Wijkplatform Aa-landen op 13 maart

Wijkwethouder Erik Dannenberg nodigt bewoners van de Aa-landen uit voor een bijeenkomst van het wijkplatform Aa-landen op donderdagavond 13 maart 2008. Het wijkplatform vindt plaats in het wijkcentrum De Bolder en begint om 19.30 uur.

Voorafgaande aan de bijeenkomst, vanaf 19.00 uur en na afloop is er gelegenheid voor bewoners om individuele vragen met de wijkwethouder te bespreken.

 De agenda van de bijeenkomst is als volgt:

·         Mededelingen/actualiteiten over:

–        Evaluatie verkeersoplossing bij het winkelcentrum en vervolgproces

–        Struinpaden vanaf de Aa-landen naar de Overijsselse Vecht.

–        Stand van zaken bouwplan moskee.

·         Aanpak vernielingen rondom de basisscholen.

·         Presentatie beheer van de openbare ruimte in de wijk.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor bewoners om met de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente en politie te spreken. Ten aanzien van het beheer en onderhoud van de wijk kan men in de pauze en na afloop meldingen/klachten kenbaar maken aan de wijkbeheerder Gerard Ballintijn. Hij noteert de meldingen en zorgt voor de afhandeling. Ook kan men voor de meldingen de gemeentelijke wijkservicelijn bellen op het telefoonnummer (038) 498 33 00.

 

Artikel delen:

Reageer