Campagne ´Diezerpoort ben ik´ van start

De gemeente Zwolle gaat voor de wijk Diezerpoort een ontwikkelingsvisie opstellen. Het college heeft dit eind 2007 besloten. De visie beschrijft een toekomstbeeld voor de wijk Diezerpoort op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied.

Het college wil dat de visie samen met bewoners en in de wijk aanwezige partijen tot stand komt. Daarom gaat ze op 13, 14 en 15 maart de wijk in om de meningen van bewoners te inventariseren. Met een bus rijden wethouder Van Dooremolen, beleidsambtenaren en medewerkers van Travers drie dagen lang door Diezerpoort en inwoners kunnen bij de verschillende haltes instappen en hun ideeën en suggesties doorgeven. De campagne begint op 5 maart met advertenties in diverse media. Op woensdag 13 maart start de bustour door de wijk Diezerpoort. Aan boord bevinden zich de wethouder, de projectleider/beleidsambtenaar, vertegenwoordigers van de woningcorporaties en van Travers.

Inwoners van Diezerpoort kunnen in de bus in gesprek met hen. De komende week krijgen zij busboekjes in de brievenbus met de haltes en tijden. Daarnaast zijn er in de hele wijk ideeënbussen en kunnen mensen ook via de website (www.diezerpoort.zwolle.nl) hun ideeën en suggesties aanleveren.

Toetsen en regisseren

Op basis van de visie kan de gemeente plannen en initiatieven van derden toetsen. Is dit een gewenste ontwikkeling voor Diezerpoort?

Daarnaast geeft de visie prioriteit aan de verschillende plannen en kan de gemeente regie voeren. Soms zullen partijen zichzelf melden om plannen uit te voeren maar in andere gevallen moet de gemeente zelf actief beleid gaan voeren.

Kansen voor Diezerpoort

In de wijk Diezerpoort gebeurt veel en staat in de toekomst nog meer te gebeuren. De wijk kent allerlei projecten, initiatieven en ontwikkelingen op sociaal, fysiek en economisch gebied. Deze ontwikkelingen bieden de wijk allerlei kansen voor vernieuwing en revitalisatie. Sommige initiatieven zijn al in voorbereiding. Zo hebben de woningcorporaties plannen om in Dieze-Oost het woningbestand te verbeteren. Andere ontwikkelingen moeten nog plaats vinden. Voorbeeld hiervan is het winkelgebied rondom de Thomas a Kempis- en Vechtstraat. Bekeken moet worden welke impulsen dit winkelgebied nodig heeft. Een voorbeeld van een particulier initiatief is de herontwikkeling van het verzorgingshuis “de Esdoorn”.

Samenhang

De ontwikkelingsvisie moet samenhang gaan bieden aan de inspanningen die nu al in Diezerpoort plaatsvinden. Door samen te werken aan een visie op de wijk kunnen projecten en ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd en elkaar versterken. Dit is in het belang van zowel de wijk als de stad.

Samen maken we de stad

De gemeente wil weten welke kansen, problemen en oplossingen de bewoners en gebruikers van de wijk zien. Diezerpoort moet ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen, te werken en te verblijven.

Artikel delen:
Reacties 5
  1. is die link wel goed? deze domeinnaam is niet actief, krijg het volgende bericht: Op deze domeinnaam is nog geen website geconfigureerd.


    Maak melding

  2. diezerpoort in de toekomst
    Het idee om om van ’t Streekien een soort Place du Tertre te maken, lijkt mij en uitstekend plan: Artez is dichtbij, dus het ligt voor de hand dat de studenten in de buurt een plek hebben om hun kunnen te demonstreren. Het zal publiek trekken uit het centrum maar ook uit de rest van Zwolle. Dat parkeerterrein is ook zonder deze bestemming toch jammer: een zo leuk gelegen plek zou inderdaad terrasjes moeten krijgen; ook dat ligt goed omdat er in de buurt al veel horeca is.


    Maak melding

Reageer