Geluidsonderzoek bij Zwolse hoofdwegen

De laatste jaren komen er bij de gemeente Zwolle steeds meer klachten binnen van particulieren die overlast ondervinden van het geluid van bussen en auto’s in de stad. Bijvoorbeeld van de bewoners van de Oldeneelallee, de IJsselallee en de Middelweg. 

Dit is aanleiding voor de gemeente om in de stad akoestisch geluidsonderzoek te doen om te kijken hoe de geluidssituatie is op de Zwolse hoofdwegen en hoe die situatie ervoor zal staan in 2020. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om waar mogelijk maatwerk te leveren en knelsituaties op te lossen. Belangrijke leidraad bij de verwerking van de uitkomsten is het gebiedsgericht milieubeleid. Dat betekent dat per stukje stad gekeken wordt hoeveel geluid past bij dat gebiedje. Het is bijvoorbeeld logisch om in de stad meer geluid te verwachten dan in het buitengebied.

Mogelijke maatregelen voor het oplossen van knelpunten zijn het aanleggen of ophogen van aarden wallen, het aanbrengen van geluidsschermen of het aanbrengen van geluidswerend asfalt. Zover is het echter nog niet, de onderzoeksresultaten moeten worden afgewacht voordat tot concrete maatregelen wordt overgegaan. De verwachting is dat het geluidsonderzoek in het najaar van 2008 afgerond zal zijn. Daarnaast zal in overleg met de gemeenteraad onderzocht moeten worden hoe de eventuele maatregelen gefinancierd kunnen worden. Uiteraard zullen situaties waar blijkt dat de wettelijke geluidsnormen overschreden zo snel mogelijk opgelost worden.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Tuurlijk, eerst klagen over snelheid, dan snelheidsremmende middelen aanbrengen. Dan vervolgens klagen over geluid door deze vertragers. Nog even wachten en we kunnen gaan klagen over het vele fijnstof agv deze vertragers. Ideetje? 😉


    ⚠️ Meld

Reageer