Zwolle ontwikkelt visie op buitengebied

Zwolle ontwikkelt een overall visie op de toekomst van het buitengebied. Binnen dit gebied bevinden zich verschillende functies die soms elkaar versterken en soms elkaar tegenwerken. In aansluiting op het ontwerp Structuurplan Zwolle 2020 kunnen voor deze buitenrand om de stad oplossingen voor dergelijke situaties worden gevonden. De visie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De gemeente ontwikkelt de visie in nauwe samenspraak met diverse partijen die in het buitengebied belangen hebben. 

In december is Zwolle gestart met interviewrondes met belanghebbenden over de diverse thema’s die in het buitengebied spelen. De thema’s zijn: landbouw; natuur en landschap; water, bodem en milieu; recreatie, toerisme en verkeer; en economie, wonen en leefbaarheid. Deze uitgebreide interviewronde heeft een breed spectrum aan informatie opgeleverd over de huidige situatie in het buitengebied van Zwolle. Deze informatie is samengebracht in de analyse.

Werksessies

Het college van B&W legt de resultaten van de analysefase op 18 maart voor aan de betrokken partijen. In werksessies moeten de verschillende belangen zichtbaar worden en vertaald worden naar dilemma’s en kansen. In het voorjaar zal de gemeente verder werken aan oplossingsrichtingen. Ook de gemeenteraad is voor de werksessies uitgenodigd. Op basis van de uitkomsten van de werksessies schrijft de gemeente de uiteindelijke visie die nogmaals aan betrokken partijen wordt voorgelegd. In de zomervakantie zal het document voor iedereen ter inzage liggen.

Betrokken partijen

Bij de visieontwikkeling zijn onder meer de navolgende partijen betrokken: Vitens,

LTO, Woningcorporaties (SWZ, Deltawonen en Openbaar Belang), Wijkverenigingen (Spoolde, Westenholte, Haerst, Aa-Landen, Buurtschap IJsselzone, Windesheim, Wythmen, Berkum, de Ruiten, De Marsen, Mastenbroek), Overijssels Landschap, Milieuraad, Oversticht, Provincie Overijssel, Waterschap, Natuurmonumenten, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.

Artikel delen:

Reageer