Nieuwe subsidieregeling voor maatregelen voldoende en schoon water in landelijk gebied

Nieuwe subsidieregeling voor maatregelen voldoende en schoon water in landelijk gebied

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stelt vanaf woensdag 5 december de nieuwe subsidieregeling open om in het landelijk gebied initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan voldoende water en schoon water. Initiatiefnemers kunnen voorstellen indienen voor het vergroten van kennis over agrarische bedrijfsvoering, het verbeteren van de waterkwaliteit, een goede beschikbaarheid van water en het tegengaan van bodemdaling in veengebieden. Het subsidiebedrag verschilt per maatregel. Initiatieven kunnen worden ingediend tot en met woensdag 16 januari 2019

De Nederlandse waterschappen hebben afspraken gemaakt over de zoetwatervoorziening en maatregelen die bewoners, boeren en natuurbeheerders kunnen nemen om de waterkwaliteit in sloten, kanalen en rivieren te verbeteren. Dat kan op landbouwgronden en (natuur)terreinen, maar ook in de bedrijfsvoering.

De regeling van het waterschap biedt initiatiefnemers de mogelijkheid subsidie te ontvangen voor het voorbereiden en uitvoeren van ideeën. Denk aan het verbeteren van de sponswerking van de bodem, waardoor water langer wordt vastgehouden en meststoffen minder snel in de sloot spoelen. Meer inzicht in de bedrijfsvoering kan ook helpen om goede maatregelen te ontdekken.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het is belangrijk dat een idee werkelijk bijdraagt aan een betere beschikbaarheid van water of een betere kwaliteit van het water. In de subsidieregeling staan alle voorwaarden, ook op welke wijze de initiatieven worden beoordeeld. De regeling en de bijbehorende overzichten en kaarten staan op de website van het waterschap, www.wdodelta.nl/subsidies.

Hebt u vragen of interesse? Neem dan contact op met het waterschap via 088 – 233 1200 of info@wdodelta.nl.

Foto's 2
Nieuwe subsidieregeling voor maatregelen voldoende en schoon water in landelijk gebied
Artikel delen: