D66 Zwolle wil extra aandacht acceptatie homoseksualiteit

D66 Zwolle wil extra aandacht acceptatie homoseksualiteit

Zwolle – Recentelijk werden de uitslagen bekend van een grootschalig onderzoek naar seks door de GGD. Hieruit bleek dat jongeren in deze regio op een aantal gebieden minder tolerant staan ten opzichte van homoseksualiteit dan elders in het land.

Ook is er onvrede over seksuele voorlichting op school. De gemeente zet al jaren in op het vergroten van de tolerantie en acceptatie LHBTI. Iedereen moet vrij zijn om zichtbaar zichzelf kunnen zijn en daarom stelt D66 vragen aan het college van burgemeester en wethouders hoe het in Zwolle gesteld is met de tolerantie.

Raadslid Sonja Paauw geeft aan dat de vrijheid om jezelf te zijn een fundamentele waarde is. “Ongeacht je afkomst, religie, geaardheid of welk gegeven dan ook moet je in Zwolle kunnen zijn wie je bent.” Toch blijft de regio Overijssel achter op het gebied van tolerantie. “Twee meisjes die elkaar straat zoenen, wordt door 17 procent niet goed gevonden, landelijk is dit 12 procent. En ook dat is te veel. Er is nog genoeg werk te verzetten om tolerantie onder jongeren ten opzichte van seksuele diversiteit nog verder te vergroten” aldus Sonja Paauw.

D66 Zwolle bevraagt het college van burgemeester en wethouders naar de uitkomsten van het onderzoek en hoe deze geduid moeten worden ,,We zijn blij met de inspanningen die er al zijn, maar op basis van dit onderzoek is extra inzet wat D66 betreft nodig.”
De vragen aan het college:
1. Bent u op de hoogte van het onderzoek en kunt u aangeven of de hogere intolerantie ook specifiek voor Zwolle geldt?
2. Als dat zo is, bent u van plan daar meer aan te doen en zo ja wat?
3. Hoe pakt u dit op in aanloop naar de Zwolle Pride deze zomer? Is er bijvoorbeeld een speciaal programma voor jongeren en op scholen?

Artikel delen: