Duidelijker reclameregels voor Zwolle

Duidelijker reclameregels voor Zwolle

Zwolle – De gemeente wijzigt binnenkort de reclameregels in de stad. Aanleiding voor de wijziging is een motie van de gemeenteraad waarin de gemeente is gevraagd de reclameregels te verduidelijken. De regels zijn nu duidelijker opgeschreven en waar dat kan, en er geen andere regels gelden, komen er minder regels.

Om de motie goed te kunnen uitvoeren is een enquête over reclamebeleving uitgezet onder het burgerpanel van Zwolle. Inwoners laten via deze enquête weten dat de gemeente de reclameregels niet teveel moet loslaten. Het college van B en W stelt voor om de regels over hoeveelheden en afmetingen van uitstallingen en losse reclameobjecten in winkelstraten en winkelcentra buiten de binnenstad vrij te laten. Voor deze reclameobjecten gelden dan alleen de regels over toegankelijkheid en bereikbaarheid. Winkeliers maken onderling afspraken om de vrije doorgang te garanderen.

Verder wordt winkeliers de mogelijkheid geboden over te gaan tot zelfregulering. Wanneer de winkeliersvereniging, of 70% van de winkeliers in het winkelcentrum of de winkelstraat buiten de binnenstad, ervoor kiezen schriftelijke afspraken te maken over de uitstallingen en losse reclameobjecten kan de gemeente vervolgens handhaven op deze afspraken.

De reclameregels voor de binnenstad blijven nagenoeg hetzelfde. Ze worden vooral verhelderd en vereenvoudigd. Het collegevoorstel over het wijzigen van de regels wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring is het streven om de regels vanaf 1 januari 2019 in te laten gaan.

Artikel delen: