GH start voltijdopleiding Godsdienst Pastoraal Werk

De Gereformeerde Hogeschool breidt het aanbod aan theologieopleidingen uit. Per 1 september 2008 start de voltijdopleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Zwolse hogeschool. De GH werkt in de theologieopleidingen samen met de Theologische Universiteiten van Kampen en Apeldoorn, naast een masteropleiding onder meer ook in onderzoek en dienstverlening.

Henk Geertsema, opleidingsdirecteur van de theologieopleidingen aan de GH: “We kregen vragen van potentiële studenten waarom de GH geen voltijdse opleiding Godsdienst Pastoraal Werk biedt. Die mogelijkheid was er al wel, maar we hebben eerst de deeltijdopleidingen van de Reformatorische Hogeschool Zwolle en de Opleiding Gereformeerde Godsdienstleraren met onze eigen opleiding geïntegreerd. We hechten belang aan de kwaliteit zoals die nu ook positief is vastgesteld met de accreditatie van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. Ik ben blij dat de start van een voltijdvariant per september 2008 kan plaatsvinden.” Geertsema noemt bij de start en inrichting van de voltijdstudie drie ontwikkelingen: ontwikkelingen in de samenleving, in de kerken en in het onderwijs.

“We zien dat de behoefte aan verdieping, zingeving en moraliteit in de samenleving groeit. Religie is een levendig gespreksthema geworden. Het debat over waarden en normen, de positie van de Islam in onze samenleving en de discussie rond morele en ethische thema’s zoals omgaan met pornografie zijn daar voorbeelden van. Daarnaast is er toenemend aandacht voor pastoraat en zingeving in zorg- en hulpverleningsorganisaties.”

“In die samenleving zien kerken steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld in hun betrokkenheid op verslavingsproblematiek). Daarnaast zijn veel kerken op tal van manieren actief op zoek naar mogelijkheden om missionair naar buiten te treden. Ook intern groeit bij kerken(raden) het besef dat bij allerlei taken en ontwikkelingen een goed opgeleide kerkelijk werker nuttig en noodzakelijk is. Er is dus een groeiende vraag naar deskundige ondersteuning, onderzoek, advies en uitvoering bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld gemeenteopbouw, jongerenwerk, catechese en pastoraat.”

“Naast de universitaire theologie groeit de behoefte aan professionals die met name op de praktische theologie verantwoord ingezet kunnen worden. We hebben in het theologisch werkveld behoefte aan goed opgeleide hbo’ers. Mensen die voldoende theologische bagage en sociaal-wetenschappelijke kennis meekrijgen. En die in staat zijn deze kennis kundig en methodisch in te zetten in de praktijk. Het is dan ook vanzelfsprekend dat universiteit en hbo goed samenwerken en hun opleidingsprogramma’s op elkaar afstemmen.”

Gelet op de herkenbare christelijke identiteit van de GH ziet Geertsema goede en kansrijke mogelijkheden tot vruchtbare samenwerking op het gebied van onderzoek, advies en uitvoering met de Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), reformatorische kerken en evangelische kerken. De opleidingsdirecteur vindt bovendien dat de jongste GH-opleiding studenten een uitstekende kans biedt om op professionele wijze een functie te vervullen op het grensgebied van kerk, geloof en samenleving.Volgens de heer Jan van den Berg, tijdelijk manager van de theologieopleiding aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn is de samenwerking tussen de Gereformeerde Hogeschool en de  Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen een “versterking van de gereformeerde theologie in de praktijk van het kerkelijk leven”.Op zaterdag 8 maart organiseert de Gereformeerde Hogeschool een open dag. Tussen 10.30 en 15.00 uur hebben aankomende studenten de gelegenheid om met docenten en studenten van de GH door te praten over de opleidingen. Tijdens de open dag is er ook meer informatie over de nieuwste theologieopleiding van de GH. Je hoeft je niet in te schrijven voor de open dag. Een routebeschrijving en het programma vind je op www.gh.nl Het bezoekadres van de GH is Grasdorpstraat 2 in Zwolle.

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer