CDA wil snelle actie op woningmarkt

CDA wil snelle actie op woningmarkt

Zwolle – De woningmarkt zit op slot. De nadruk ligt op de Randstad, maar ook in een provinciale groeistad als Zwolle ondervinden woningzoekenden de krapte op de markt. Samen met marktpartijen wil CDA op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau sleutels vinden om deuren te openen voor nieuwbouw en doorstroming te versnellen.

Op vrijdag 7 december kwam een denktank van afgevaardigden van politici, projectontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties in Zwolle bij elkaar om bouwstenen voor de verhitte woningmarkt te bespreken. Daartoe zijn CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes, met onder andere de portefeuille Wonen en Bart van Moorsel als CDA fractielid in de provincie Overijssel aanwezig om te helpen bij een integrale aanpak van de woningnood.

Bouwen voor starters en lagere inkomens
Jan Nabers, fractievoorzitter van CDA Zwolle, schetst het probleem: “Veel mensen die in Zwolle willen wonen of doorstromen vanuit sociale huurwoningen, kunnen dat niet, omdat de huizen er onvoldoende zijn. Dat geldt voor de middeninkomens, maar in het bijzonder voor lagere inkomens en starters. Denk aan de afgestudeerde hbo’er of mbo’er, die met de strenge hypotheekeisen een woning echt niet meer kunnen financieren.” De lokale fractie zou graag zien dat er vooral woningen in het lagere prijssegment van 180.000 tot 250.000 euro gebouwd worden en dat starters de mogelijkheid geboden wordt om over 40 jaar af te lossen i.p.v. 30 jaar.

Aansluiten bij de kwaliteit die nodig is
Overijssels CDA fractielid Bart van Moorsel vind dat mensen die een woning willen kopen extra gestimuleerd moeten worden. Bart van Moorsel: “We moeten de starterslening opnieuw invoeren. Daarmee krijgen starters fors meer financiële ruimte om de stap naar een koopwoning te maken.” Daarnaast wil hij dat de provincie minder focus legt op alleen maar getallen. Gemeenten moeten op korte termijn ruimte krijgen om meer woningen te plannen. Bart van Moorsel gaat verder: “Niet de aantallen alleen, maar ook de kwaliteit, moet leidend zijn. Laten we vooral woningen bouwen die echt nodig zijn, voor de wensen van jongeren, maar bijvoorbeeld ook seniorenwoningen met opschaalbare zorgvoorzieningen”

Den Haag als partner
CDA Kamerlid Erik Ronnes is niet voor niets naar Zwolle gekomen. Erik Ronnes: “Het is belangrijk dat we de lokale overheid van de juiste gereedschappen wordt voorzien om voldoende huizen te bouwen voor haar inwoners. De regels uit Den Haag moeten geen drempels opwerpen of hindermacht zijn, ze moeten juist helpen in de oplossing en een ondersteuning zijn om dat te doen wat in Zwolle nodig is.” In het gesprek met DeltaWonen, Ten Hag, Nijhuis en BPD Ontwikkeling voelde hij de krachtige samenwerking van de regio Zwolle, niet alleen tussen marktpartijen maar ook met provincie en gemeente erbij. Erik Ronnes gaat verder: “Er vind nu een ontwikkeling plaats van huur met koop later. Je huurt eerst, bouwt een spaartegoed op en weet al zeker wat over 5 tot 10 jaar de prijs is waarvoor je je huis koopt, een prachtig model om de stap tussen sociale huur en goedkope koop te verkleinen”.

Versneld bouwen en anti-speculatie
De cijfers laten zien dat de komende anderhalf jaar veel nieuwe woningen worden opgeleverd. Het duurt echter zomaar twee jaar tussen het maken van plannen voor een woning en echt in het huis wonen. We hebben dus geen tijd te verliezen. Versnelde woningbouw en een betere bouwmix ten gunste van goedkopere huur- en koopwoningen is daarom van groot belang. Daar horen ook beschermende maatregelen zoals de zelfbewoningsclausule en anti-speculatiebeding bij. Dat moet een remmende werking hebben op de overbiedingen die vaak vanuit beleggers komen. Jan Nabers: “Daarmee zorg je dat een woning voor iedereen betaalbaar blijft en houd je de buurt en stad ook leefbaar.” Tweede Kamerlid Erik Ronnes kan zich vinden in de bezorgde geluiden en genoemde oplossingen. “Nadrukkelijk pleit het CDA in Den Haag voor flexibiliteit in de huurdersmarkt om mensen met hogere inkomens te laten doorstromen. We hebben de minister gevraagd te regelen dat mensen die twee maal modaal verdienden, direct meer huur gaan betalen en niet ieder jaar een klein stapje. Hiermee willen we ruimte creëren voor mensen die nu op de wachtlijst staan”

 

 

 

Artikel delen: