CDA-Overijssel wil regiodeal Zwolle

CDA-Overijssel wil regiodeal Zwolle

Zwolle – CDA Lijsttrekker Eddy van Hijum heeft er tijdens een werkbezoek aan drukkerij Zalsman in Zwolle bij staatssecretaris Keijzer nogmaals op aangedrongen in het voorjaar van 2019 de Regiodeal met de regio Zwolle te sluiten.

“Gemeenten in de regio Zwolle, onderwijsinstellingen en de provincie Overijssel willen fors investeren in om- en bijscholing van mensen, zodat vacatures bij MKB-bedrijven vervuld kunnen worden en ook kwetsbare groepen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Ik vind echt dat Zwolle nu aan de beurt is. Deze regiodeal gaat grote positieve impact hebben op de regio Zwolle”, aldus een vastberaden Van Hijum.

Samen met lijsttrekker Eddy van Hijum bezocht Staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer familiebedrijf Zalsman. Dit bedrijf is al meer dan 150 jaar in de regio actief. Sinds 1857 in Kampen en vanaf 2010 ook in Zwolle. Zalsman onderkent het belang van scholing voor hun medewerkers en voert hier actief beleid op. Dit is nodig door de vele technologische veranderingen in de grafische branche. Herman Verlind, directeur van Zalsman over het belang van scholing van medewerkers voor zijn bedrijf: “Scholing, bijscholing en omscholing zijn belangrijke onderdelen in het onlangs gestarte project Duurzame Inzetbaarheid binnen Zalsman. Hierbij helpen we onze medewerkers om op een vitale en duurzame wijze over hun toekomst op de snel veranderende arbeidsmarkt na te denken”

Het kabinet passeerde de regio Zwolle onlangs bij de toekenning van regiodeals, maar in de loop van 2019 komt er naar verwachting opnieuw zo’n 200 miljoen euro beschikbaar voor goede plannen van regio’s. “Een tekort aan geschikt personeel zal het MKB remmen met economische regionale krimp tot gevolg. Geschikt personeel daarentegen is juist in staat de arbeidsproductiviteit te verhogen en de regio aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor grote bedrijven. Daarom zetten wij maximaal in op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De regiodealgelden kan de regio een enorme impuls geven”, vertelt Jelle Weever, MKB regio Zwolle”
Ook voorzitter Laurens de Lange van VNO-NCW regio Zwolle is van mening dat de regiodeal voor de regio Zwolle gesloten moet worden: “De rijksoverheid heeft een cruciale rol door ondersteuning te geven aan de investeringsagenda van de regio. Het is mijn overtuiging dat hiermee maatschappelijke uitdagingen rondom bijvoorbeeld energietransitie, zorg en technologisering kunnen worden aangegaan”

Artikel delen: