Plan voor elektrische tram tussen Zwolle en Kampen

Een elektrische tram tussen Zwolle en Kampen is een serieuze optie, zo blijkt uit het aanvullende onderzoek van de Stuurgroep Bereikbaarheid Zwolle-Kampen'. </P> <P>Deze trams zijn stiller, schoner en makkelijker verkrijgbaar dan dieseltrams. De StuurgroepBereikbaarheid Zwolle-Kampen’ is positief over de eerste uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van vertramming van de Kamperlijn.

De Stuurgroep ‘Bereikbaarheid Zwolle-Kampen’ is positief over de eerste uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van vertramming van de Kamperlijn. In hun advies aan de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en burgemeester en wethouders van de beide gemeenten stellen zij daarom voor om de elektrische tramvariant nader uit te werken. Hierbij gaat het om het maken van een ontwerp voor een tramverbinding tussen Zwolle en Kampen op het huidige traject. Naar verwachting nemen de colleges nog voor juli 2008 een definitief besluit over de ontwikkelingsmogelijkheden van de Kamperlijn en de financiering van de plannen.

Eind 2007 nam de Stuurgroep het besluit tot een aanvullend onderzoek naar een tramverbinding tussen Zwolle en Kampen. Uit een eerste onderzoek tussen een trein- en tramvariant bleek al dat de tram meer voordelen en kansen biedt als het gaat om de aanleg van meer haltes, de inpassing van deze haltes in de omgeving en een eventuele doortrekking van de lijn naar de Zwolse binnenstad.

De aanvullende studie richtte zich op het doortrekken van de verbinding naar de stationspleinen en de Zwolse binnenstad en een mogelijke elektrificatie. Doortrekken van een tramlijn naar de stationspleinen in Zwolle en Kampen is nu niet aan de orde, maar is volgens het rapport in de toekomst wel mogelijk. Verder blijkt uit het aanvullend onderzoek naar de inzet van diesel- of elektrische trams dat elektrische trams stiller en schoner zijn dan dieseltrams. Ook is de keuze in elektrische trams veel groter dan in dieseltrams. Dit laatste maakt het makkelijker om ook bij langdurige uitval van materieel over reserve trams te beschikken. Dieseltrams zijn duurder in aanschaf, onderhoud en energiegebruik. Daar staat tegenover dat voor een elektrische tram op het gehele traject een bovenleiding aangelegd moet worden. Dit maakt de elektrische tram op het huidige traject, met de toekomstige 20-minutendienst zo’n 300.000 euro duurder per jaar dan dieseltrams. Hiermee liggen de exploitatiekosten van een elektrische tram op hetzelfde niveau als die van de huidige dieseltreinen, wanneer deze in de toekomst via een 20-minuten dienstregeling zouden gaan rijden.  

De onderzoeken naar de tramverbinding tussen Zwolle en Kampen zijn geïnitieerd en gefinancierd door ProRail. Het idee voor een tramverbinding komt voort uit de ProRail prijsvraag 2006 waarin gezocht werd naar mogelijkheden om op regionale lijnen meer reizigers tegen lagere kosten te vervoeren. Indien de colleges van GS en B&W met het advies van de Stuurgroep instemmen, dan stellen de provincie en gemeenten samen met ProRail een plan voor de realisatie op. Ook zal met het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden overlegd over de betrokkenheid van het Rijk bij de uitvoering en over de noodzakelijke verlenging van de huidige concessie van NS. Deze loopt in december 2009 af.

De Stuurgroep ‘Bereikbaarheid Zwolle-Kampen’ bestaat uit gedeputeerde Klaasen, de wethouders Cnossen uit Zwolle en Markusse uit Kampen en regiodirecteur De Vries van ProRail.

Artikel delen:
Reacties 17
 1. Ik denk dat vele Kampenaren met genoegen Weblog Zwolle lezen, zeker met die tragikomedie van de afgelopen dagen over onze blauwwitte trots… ;D
  Withete Blauwvingers of zoiets zullen ze gedacht hebben. 😀 😉


  ⚠️ Meld

 2. Wat ik altijd zo leuk vind is dat Deventer altijd zo hard tegen Zwolle aantrapt en Zwolle Deventer altijd maar een beetje negeert….. 😀 Beetje het kindje dat op negatieve manier om aandacht zeurt….


  ⚠️ Meld

 3. Gewoon een lightrail/tram/trein van Zwolle-Zuid naar Kampen met stops op CS en in Stadshagen. Scheelt ook weer in het auto gebruik.


  ⚠️ Meld

Reageer