Weer 35 mille voor Zwolse jeugdprojecten - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Weer 35 mille voor Zwolse jeugdprojecten

Zwolle – Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle luidt het jaar uit met nog eens ruim 34.000 euro aan toezeggingen voor Zwolse jeugdprojecten. Hiermee komt de stand voor dit jaar op bijna 210.000 euro. 2018 was het eerste jaar in de geschiedenis dat het bestuur meer dan 100 aanvragen te verwerken kreeg.

Op basis van deze beslisronde mogen zeventien projecten rekenen op financiële steun. Een van de meest opvallende is die van Christelijke Daltonschool de 7Sprong die haar schoolplein wil vergroenen. Hierbij wordt met speelse elementen ingespeeld op het reguleren van lokale hitte en water in ons veranderende klimaat. Daarnaast uit het bestuur lof voor Hart voor Zwolle omdat deze jongeren weet in te zetten om eenzame Zwollenaren uit hun isolement te halen, bijvoorbeeld via maatjesprojecten.

Op het gebied van kerkelijk werk betaalt het Weeshuis mee aan de reis van een groep jongeren van de Opstandingskerk die ontwikkelingswerk gaan doen in Senegal en het Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle voor de productie van een zingevend tijdschrift voor jongeren. Wat algemeen jeugdwerk betreft ontvangt ook Stichting Babyspullen een bijdrage voor startpakketten voor Zwolse baby’s die in armoede worden geboren en ontvangt het Noodfonds Zwolle een bijdrage voor kleine (schuldhulp)projecten.
In de categorie wijk- en buurtwerk kan Koningsdagcommissie Assendorp rekenen op een bijdrage voor een interactief jeugdprogramma op Koningsdag 2019. In de categorie sport ontvangt Kindercircus Pavarini een bijdrage voor de vervanging van verouderde materialen en worden drie jonge sportacrobaten financieel gesteund op hun weg naar het NK (en mogelijk het WK) Acrobatische Gymnastiek.
In de categorie cultuur ontvangt Stukafest een bijdrage voor het Studentenkamerfestival 2019. De Michaelscantorij kan rekenen op financiële steun voor de workshop en gereduceerde jongerenentree voor ‘De Johannes Passion, maak kennis met Bach’, Stad & Cultuur voor ‘Kunstbende Zwolle 2019’, het Zwols Muziektheater voor deelname van jongeren aan hun musical Urine Town, het Zwols Dichterscollectief voor het betrekken van jonge amateurspelers en componisten bij de Zwolse ‘Nacht van de Poëzie en Muziek’. En Muziek met een Plus kon dankzij een bijdrage kinderen en jongeren respectievelijk gratis of tegen een lagere entreeprijs laten genieten van het Sint Maarten concert van de Meander Bigband.
Hebt u een leuk project voor de Zwolse jeugd? Kijk op onze website of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage: www.hervormdweeshuiszwolle.nl. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is maandag 18 februari 2019.

Elke twee jaar reikt het Weeshuis een cheque van € 2.500 uit aan een bijzonder project dat bijvoorbeeld innovatief is of een organisatie die zich bewezen heeft. Uit de tientallen jeugdprojecten die de stichting in de jaren 2017 en 2018 heeft gehonoreerd, selecteert en publiceert het bestuur in maart 2019 drie tot vijf projecten die kans maken op de Weeshuisprijs, te besteden aan een door de winnaar zelf te kiezen doel.
Fysieke weeshuizen behoren al tientallen jaren tot het verleden in Nederland. Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. De door dit weeshuis verworven bezittingen zijn daarna overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur van onze stichting zet de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen in om initiatieven in Zwols jeugd- en jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden. Iedereen kan bij ons een aanvraag indienen gericht op de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar. Ga naar www.hervormdweeshuiszwolle.nl en doe de snelle check en volg ons via Facebook en/of Twitter: /weeshuiszwolle.

Artikel delen: