Klachten van (brom-) fietsverkeer bij Westenholte

De Swollwachtfractie is de afgelopen tijd meerdere malen benaderd door bewoners en omwonenden van de wijk Westenholte, alsmede door dagelijks passerende schoolkinderen uit de omgeving van Zwolle op hun weg naar school. Allen klagen erover, dat wanneer het regent en stormt, zij veel hinder ondervinden van opspattend water en snedige windvlagen van vooral het vrachtverkeer wat hen passeert over de rijbaan van de brug over het Zwolle-IJsselkanaal, terwijl zij gebruik maken van het daar naast liggende veel gebruikte fietspad.                                                                          

Onlangs werd daar tijdens het inspreken voor een raads- of commissievergadering ook reeds op gewezen door een inwoner van Westenholte. De brug over het Zwolle-IJsselkanaal is voor velen de kortste route om per (brom)fiets naar werk en / of school te komen. Het (brom-)fietsverkeer moet daarvoor gebruik maken van het fietspad, dat aan één zijde van de brug is aangelegd en uitkomt op de onlangs (in 2007) geopende Westenholterbrug.

Tussen de rijbaan voor het autoverkeer en (brom)fietsverkeer is de weg afgebakend door een open hekwerk voor de veiligheid van deze weggebruikers. Echter dit hekwerk biedt géén resp. onvoldoende bescherming tegen het opspattende water van het langsrazende autoverkeer. Het brom)fietsverkeer ondervindt daarvan in grote mate overlast en is bij regenachtige weersomstandigheden helemaal smerig door het opspattende (modder)water.

De Swollwachtfractie wenst van het College dan ook antwoord c.q verduidelijking te krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.

 1. Bent u met ons van mening, dat het ontoelaatbaar is, dat (brom-)fietsverkeer overlast ondervindt van opspattend (modder)water en snedige windvlagen terwijl zij gebruik maken van het fietspad op de brug over het Zwolle-IJsselkanaal?
 2. Bent u met ons van mening dat het (brom)fietsverkeer hiertegen beschermd dient te worden?
 3. Bent u met ons van mening dat er op deze brug aanpassingen dienen te worden aangebracht om deze vervelende en ellendige overlast te voorkomen?
 4. Is het uw college bekend, dat er op de Merwedebrug (de A27 over de Bergsche Maas) reeds aanpassingen zijn gedaan ter bescherming van het (brom)fietsverkeer?
 5. Is uw college bereid te onderzoeken of soortgelijke voorzieningen aangebracht kunnen worden op de brug over het Zwolle-IJsselkanaal, t.w. aan de zijde van het fietspad?
 6. Is uw college met ons van mening, dat voor alle verkeer, dus ook het (brom)fietsverkeer de veiligheid voorop moet staan, zeker op een fietsroute waar nergens een mogelijkheid is om te kunnen schuilen?

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.

 

Artikel delen:
Reacties 22
 1. Dit probleem bestaat al meer dan 20 jaar. Zolang die brug er is fietsen er fietsers, rijden er vrachtwagens, waait het soms hard en wil het er ook regenen. Enig verschil is dat de fietsers nu aan één kant van de brug rijden.

  Neemt niet weg dat een stel schermen tegen wind, regen en opspattend water wel fijn zou zijn voor de gebruikers (ik kom er zelden maar ben wel 9 jaar elke schooldag 2x over die brug gefietst)


  ⚠️ Meld

 2. Dat mag wel een hoog scherm worden dan, want zo’n vrachtwagen kan het water flink laten opspatten. Die brug is al smal, en het creeërt optisch een nog smallere brug. Dat kan tot meer ongevallen leiden.


  ⚠️ Meld

 3. Wat ik dan ook niet helemaal kan volgen is dat ze de ‘IJsselse kant’ van de brug het fietspad niet hebben weggehaald, de rijbanen vervolgens in die richting verplaatst en daarna het fietspad (en eventueel de rijbanen) wat hebben verbreed.


  ⚠️ Meld

 4. Ik heb dat stuk dagelijks gefietst en kan alleen maar blij zijn met het besluit iets te moeten doen tegen de opstuwingen van wind en regen door de weg er naast. De snelheid waarmee het verkeer je passeert is vaak harder dan 70 km/h en die windvlagen zijn voor fietsers erg pittig om stabiel te blijven fietsen!


  ⚠️ Meld

 5. Wat ik dan ook niet helemaal kan volgen is dat ze de ‘IJsselse kant’ van de brug het fietspad niet hebben weggehaald, de rijbanen vervolgens in die richting verplaatst en daarna het fietspad (en eventueel de rijbanen) wat hebben verbreed.

  Dat is niet zo makkelijk als het klinkt, en gaat onnodig veel geld kosten. De gewichtsbelasting lijkt me dan ook niet zo best verdeeld (teveel aan één kant). In Minneapolis, Minnesota, is een tijd geleden een snelwegbrug ingestort door een verkeerde gewichtsbelasting. Nou zal dat hier wel niet zo snel gebeuren, maar het is toch stof tot nadenken.


  ⚠️ Meld

 6. Ik geloof niet dat de gemeente erg wakker ligt van wat er in en bij Westenholte allemaal gebeurd. De nieuwe wegen rondom W’holte zijn en worden vast fantastisch, maar W’holte zelf wordt alleen maar beroerder om in of uit te gaan.

  Ik moet tegenwoordig een slinger van jewelste maken om alleen al de wijk uit te komen, omdat een of andere onbenul het nodig vond om W’holte maar twee uitgangen meer te bieden, waarvan degene aan de kant van Stadshagen ongeveer ter hoogte van het middelpunt van de wijk ligt, maar waar je om er te komen altijd óf helemaal linksom óf helemaal rechtsom de Voorsterweg over moet. (Waar tegenwoordig de fietsers vijf breed midden op de weg schijnen te mogen fietsen)

  Familie, woonachtig aan de Stinsweg, konden eerder met tweehonderd meter rijden de Klipperweg op vervolgens richting stad of snelweg te kunnen. Die moeten tegenwoordig ook half de wijk door om pas bij de nieuwe Hasselterweg ‘eruit’ te kunnen.

  Het wordt tijd dat daar eens vragen over gesteld worden aan het college. Het is toch te zot voor woorden dat een complete wijk maar op twee plekken een uit- danwel ingang heeft? Blijkbaar zorgt Zwolle beter voor de inwoners van de omliggende gemeenten (die nu mooi vlot over de Hasselterweg kunnen) dan voor zijn eigen inwoners (die nu haast opgesloten worden in hun eigen wijk).


  ⚠️ Meld

 7. Bijkomend nadeel van die tamelijk beroerde ontsluiting is dat het fietspad van de Klipperweg en (naar ik heb horen zeggen) de Rozentunnel (ook fietspad) steeds vaker gebruikt wordt door auto’s, busjes en motoren.


  ⚠️ Meld

 8. Ik denk dat de Klipperweg zo gedaan is, omdat men het verkeer van de N331 in de toekomst over Voorst wil laten gaan, via de toekomstige Westenholterallee, in plaats van over de Voorsterbrug en Blaloweg. Bovendien gaat die Hasselterweg straks veel drukker worden met Stadshagen II. Ik denk dat de kruising Klipperweg/Hasselterweg in de toekomst een flink knelpunt wordt (wat het nu soms al is).


  ⚠️ Meld

 9. @Chris:
  De weg naast de Hasselterweg is géén fietspad. Ik meende ook dat dat het geval was maar dat klopt dus niet. Afgelopen woensdag ben ik er overheen gekomen en kwam ook een auto tegen. Een eind verderop stonden agenten langs de kant van de weg dus heb ik ze even gevraagd. Het is een _fietsstraat_ waar auto’s ook zijn toegestaan. Aan de kant van ’s Heerenbroek staat ook géén bord van ‘verplicht fietspad’. Aan de kant van Westenholte lijkt er wel een bord te staan maar na dat bord heb je een zijweg waardoor het géén fietspad meer is want dan had daar ook weer een bord moeten staan.

  Maar over de ontsluiting van Westenholte mogen inderdaad best vragen gesteld worden zoals Wilbert aangeeft.


  ⚠️ Meld

 10. @wfvn,
  Volgens mij is de Hasselterweg geen fietsstraat, staan geen borden zoals op de zwarteweg en vondelkade.

  Eerder een rare parallelweg


  ⚠️ Meld

 11. En toch gooi ik het op een fietsstraat. De borden staan er inderdaad niet maar het zou wel zo prettig zijn als die er zouden komen te staan.

  Lees deze PDF maar eens en kijk eens goed naar de constructie van die rare parallelweg en vergelijk die met de foto’s in de PDF.  ⚠️ Meld

 12. Nee. Ik ken het bord en ik ken fietsstraten. Maar de hele constructie ziet er dus uit als de fietsstraten uit de PDF (niet zoals de Vondelkade en Spoolderbergweg).

  Maar zoals de situatie er nu is, is die niet duidelijk. Ik was als fietser ook in de veronderstelling dat die auto daar niet hoorde te rijden.


  ⚠️ Meld

 13. @WFvN (allereerste reactie): Het probleem bestaat volgens mij wel pas sinds er maar 1 fietspad is. De fietsers die de stad ingaan rijden dichter tegen de weg aan dan vroeger en rijden ook nog tegen het verkeer in. Het snelheidsverschil is dus (als de fietser 20 rijdt en de auto 70) 90 km. Terwijl dat vroeger 50 was. De windvlaag is nu dus een stuk harder. Verder is een windvlaag mee een stuk prettiger dan tegen.


  ⚠️ Meld

 14. Fietsweg
  @wfvn,

  in die pdf staan foto’s op pagina 24 van een weg met een richel in het midden en ze noemen dat een fietsweg daar en niet fietsstraat.

  Volgens mij hebben de zwarteweg en de vondelkade ook geen richel in het midden, wel stroken aan de zijkant.

  Als het al een naam heeft, dan is het fietsweg en geen fietsstraat.

  Maar ja je krijgt wel enorme verwarring fietsstraat en fietsweg. Het zal wel zo heten omdat het uiten de bebouwde kom ligt.


  ⚠️ Meld

 15. @Bernard:
  Da’s waar. Je zal wel meer last hebben van het verkeer in de nieuwe situatie als je naar de stad rijdt. Qua weer en wind (geen rijwind van de auto’s) is het qua situatie niet gewijzigd.

  @Chris:
  Fietsweg/fietsstraat…. what’s in a name. In beide gevallen is het de bedoeling de fiets een wat prominentere plek te geven op plekken waar veel fietsen en minder auto’s rijden. Wel een wezenlijk verschil is dat op de fietsstraten de fietsers naar het midden ‘gestuurd’ worden terwijl op die fietsweg juist het midden vrijgelaten wordt maar ruwer is gemaakt om hard inhalen op het midden trachten te voorkomen.

  Weet jij toevallig wie de beheerder is van die weg? Zwolle? Provincie?


  ⚠️ Meld

 16. N331 is in principe een provinciale weg, maar het ligt wel binnen de kom, dus Zwolle zal er wel zijn zegje hebben.

  Ik ben geen voorstander van geforceerde fietsstraten zoals de Zwarteweg, waar fietsers gewoon als levende snelheidsremmers worden gebruikt.


  ⚠️ Meld

 17. Ligt denk ik wel aan de plek. Zoals de Spoolderbergweg vind ik best geslaagd. Vondelkade en Zwarteweg heb ik weinig tot geen ervaring mee.
  Maar het werkt alleen als de fietsers duidelijk in grotere aantallen aanwezig zijn.


  ⚠️ Meld

Reageer