CDA wil provinciaal actieplan ‘Stop drugsdumpingen, help grondeigenaren’

CDA wil provinciaal actieplan ‘Stop drugsdumpingen, help grondeigenaren’

Zwolle – Recent is gebleken dat het aantal drugsafvaldumpingen in Overijssel in 2018 fors is  toegenomen en dat de verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen. Een zorgelijke situatie wat het CDA betreft. De CDA-Statenfractie wil dat de provincie op korte termijn een coördinerende rol pakt om samen met terreinbeherende organisaties, gemeenten en politie een convenant te sluiten om samen illegale dumpingen tegen te gaan. Daarnaast heeft de CDA-fractie de provincie schriftelijk gevraagd naar de voortgang van de onderhandelingen tussen IPO en het Rijk over de regeling die grondeigenaren schadeloos moet stellen.

Alleen maar groter
“We hebben het afgelopen jaar al een aantal keer vragen gesteld over dit onderwerp. Helaas lijkt het probleem alleen maar groter te worden. Grondeigenaren draaien nu zelf op voor de kosten, die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Wij zijn van mening dat het probleem beter aangepakt moet worden. De provincie heeft daarin wat ons betreft een coördinerende rol. Zij moet voortrekker zijn om te zorgen dat er een provinciaal actieplan komt. En wel op korte termijn”, zegt fractievoorzitter Martin Reesink vastberaden. 

Niet wijzen maar aanpakken
“Hoewel we echt begrijpen dat ook het provinciebestuur deze ontwikkelingen zorgelijk vindt, vind ik dat de tijd van wijzen naar de rol van gemeente en Rijk in dit dossier niet langer op zijn plaats. We zijn als middenbestuur juist de aangewezen partij om in een probleem als dit een coördinerende rol te pakken. Ik kijk daarom uit naar een eerste opzet van het actieplan om in Overijssel het aantal drugsafval dumpingen terug te dringen”, aldus Reesink.

 

Artikel delen: