Zwolle zoekt nieuwe burgemeester

Zwolle zoekt nieuwe burgemeester

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer stopt in augustus 2019 als burgemeester en gaat dan met pensioen. Vanaf nu start de zoektocht naar de nieuwe burgemeester voor Zwolle. Na een zorgvuldig opgebouwd proces kiest de gemeenteraad voor de zomer de nieuwe burgemeester van Zwolle. Inwoners kunnen bij de eerste stap in deze zoektocht meedenken.

Meedenken
De eerste stap in de zoektocht is om een profielschets voor de vacature te maken. Om een beeld te krijgen van dit profiel nodigt de gemeenteraad inwoners graag uit om mee te denken. Naar welk boegbeeld moeten we op zoek en over welke eigenschappen moet hij of zij beschikken.

Van vrijdag 11 januari tot en met zondag 27 januari 2019 kunnen inwoners van Zwolle een korte vragenlijst invullen op www.zwolle.nl/mijnburgemeester. Inwoners die geen computer hebben of liever een antwoordkaart invullen, kunnen terecht bij alle locaties van Stadkamer (Bibliotheek) en bij het Stadskantoor. De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt bij het maken van de profielschets.

Zoektocht en benoeming nieuwe burgemeester
De profielschets wordt in maart  2019 door de gemeenteraad besproken en vastgesteld en daarna wordt de vacature opengesteld. Vervolgens worden kandidaten geselecteerd en worden met hen gesprekken gevoerd. De vertrouwenscommissie, die namens de gemeenteraad de regie heeft over de benoeming van de nieuwe burgemeester, brengt daarna een advies uit aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de aanbeveling voor de beste kandidaat op en geeft dit door aan de Commissaris van de Koning (CdK).

Koninklijk besluit
De CdK stuurt de aanbeveling met advies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister screent de kandidaat en spreekt met de kandidaat. Ook zal zij daarna de voordracht in de Ministerraad bespreken. Vervolgens draagt de minister de kandidaat voor aan de Koning. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester eind augustus 2019 worden benoemd door de Koning. Daarna wordt hij of zij tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning.

Meer informatie
Meer informatie over de zoektocht naar en de benoeming van de nieuwe burgemeester is te vinden op www.zwolle.nl/mijnburgemeester. Meepraten op de sociale media kan via #mijnburgemeester.

 

 

Artikel delen: