Informatieavond pleegzorg  in Zwolle

Informatieavond pleegzorg in Zwolle

Zwolle – Door heel Overijssel is Trias op zoek naar pleeggezinnen die een kind of jongere een thuis willen geven. Voor af en toe een weekend, in deeltijd of voltijds. Soms tijdelijk en soms voor langere tijd. Als er geen opvangmogelijkheden in de buurt zijn, betekent dit dat een kind verder weg geplaatst wordt in een vreemde omgeving en naar een andere school moet.

Dinsdag 22 januari zijn belangstellenden voor pleegzorg van harte welkom bij de vrijblijvende informatieavond aan de Herfterlaan 33 in Zwolle. De avond begint om 19.30 uur, aanmelden kan via voorpleegouders@trias-groep.nl. 

Pleegouders delen ervaringen
Tijdens de informatieavond geven pleegzorgbegeleiders informatie over de verschillende vormen van pleegouderschap, het voorbereidingstraject en de ondersteuning die Trias pleeggezinnen biedt. Ervaren pleegouders geven een kijkje in het reilen en zeilen van een pleeggezin. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Iedereen kan pleegouder worden
Eric Lieben van Trias Pleegzorg: “Vaak denken mensen dat je als pleegouder iets speciaals moet kunnen. We zoeken juist gewone mensen die zich in willen zetten voor een bijzonder kind. Stabiliteit en veiligheid kunnen bieden en openstaan voor samenwerking. Alleenstaand, getrouwd of samenwonend, (buitenshuis )werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal. In persoonlijke gesprekken screenen we en kijken we wat elk gezin kan bieden.”

Artikel delen: