The Young Ones stopt na 10 jaar - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

The Young Ones stopt na 10 jaar

Zwolle – Na tien jaar van prachtige producties, samenwerkingen, hordes jongeren, talentvolle makers, bizarre projecten en een aantal verhuizingen stopt Theatergroep The Young Ones ermee in Zwolle.

Artistiek leider Jeroen Kriek heeft onlangs te kennen gegeven zijn functie binnen afzienbare tijd neer te leggen, ook is het voor The Young Ones binnen de huidige constructie en middelen onhoudbaar gebleken om op deze voet door te gaan. “Theatergroep The Young Ones heeft altijd met veel plezier en passie het onmogelijke mogelijk geprobeerd te maken, vanuit de volle overtuiging dat een plek als dit van groot belang is voor jonge mensen. Maar alles heeft zijn tijd. En zoals we in onze voorstellingen ook meer dan eens naar voren hebben laten komen: iets opheffen is ook een manier om vooruit te komen. Voor The Young Ones is het daarom nu noodzakelijk er een punt achter te zetten, zodat ook weer ruimte kan ontstaan voor iets nieuws. The Young Ones is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een gedachtegoed, een beweging. Er is het volste vertrouwen dat deze beweging ook na het vertrek zijn doorwerking vindt bij al die jonge mensen die in de diverse theaterprojecten hebben rondgelopen.”

In de afgelopen 10 jaar heeft de werkwijze en aanpak van The Young Ones een enorme impact gehad op het culturele “maak-klimaat” in Zwolle en Overijssel. Grote producties met veel grote groepen jonge mensen zijn gespeeld in de Theaterkerk en op veel festivals, waaronder Oerol, De Parade en het Stadsfestival. Ook de grote productie Menthol kan terugkijken op een succesvolle tournee langs de vier grote Overijsselse theaters. Artistiek inhoudelijke projecten in het kader van Eigen Kracht hebben eveneens het levenslicht gezien. Daarbij zijn honderden jongeren in aanraking gekomen met het theater op zeer intensieve wijze; niet alleen als “toneelspeler in de dop”, maar vooral in een fase van “volwassen worden” in een snelle, nieuwe wereld. Alle aspecten die horen bij het “groter worden van jongeren” zijn zichtbaar teruggekomen in alle voorstellingen van The Young Ones.

Door verschillende omstandigheden zoals het gedwongen vertrek uit de, inmiddels gesloopte, Michaelskerk, vervolgens de moeizame (en later gestrande) inburgering bij Odeon de Spiegel wat uiteindelijke leidde tot verhuizing naar de Grote Voort heeft The Young Ones tot een zeer kwetsbare organisatie gemaakt. De organisatie heeft in haar inzet om een duurzame theatervoorziening te bouwen voortdurend te maken gehad met liquiditeitsproblemen, krappe budgetten en moeilijke fysieke omstandigheden. Er is jarenlange roofbouw gepleegd op de personele bezetting met in het bijzonder op de artistieke leider Jeroen Kriek. Het systeem is niet meer werkbaar. En als systemen niet werken, moet je ingrijpen.

De verhuizing naar de locatie aan de Grote Voort heeft de al aanwezige kwetsbaarheid van de organisatie onder een vergrootglas gelegd en aangetoond dat de houdbaarheidsdatum van The Young Ones –op deze plek en op deze manier- eindig is. Afgezien van de huidige gebrekkige faciliteiten van de loods, is ook gebleken dat het binnen de beschikbare middelen onmogelijk is voor The Young Ones om in haar eentje zo’n duurzame werkplek op te bouwen en te onderhouden. Dat neemt niet weg dat de noodzaak van zo’n vrije theaterwerkplaats met een eigen karakter van groot belang is voor het maken van nieuwe betekenisvolle producties. Zeker met zoveel creatieve opleidingen in de stad Zwolle. Zo’n werkplaats verdient meerdere spelers en gebruikers. The Young Ones hoopt dan ook dat zowel politiek als partners in de stad een manier vinden om deze werkplaats te behouden. De organisatie zet zich hier voor in door diverse gesprekken te voeren in de stad, maar hoe dit uiteindelijk gaat lopen, daar heeft The Young Ones zelf helaas maar beperkte invloed op.

Voor nu is het van belang dat de afbouw zo snel mogelijk in gang wordt gezet. Dit proces begint per direct. The Young Ones heeft dit voorjaar nog een aantal belangrijke activiteiten, zoals de voorstellingen van de Young Ones Master. Deze worden nog afgemaakt, maar er zal geen nieuw theaterseizoen komen in 2019/2020. Ook vinden er dit voorjaar geen audities of extra projecten plaats. Wat er daarna in het verschiet ligt, is nog ongewis.

The Young Ones wil iedereen die in de afgelopen jaren betrokken is geweest, in welke vorm dan ook, bedanken voor al het vertrouwen, de energie en het samen maken van alle geweldige voorstellingen. Vanzelfsprekend wordt er nog een laatste bijeenkomst georganiseerd waarop kan worden teruggekeken op alle mooie dingen die er zijn gedaan de afgelopen jaren en waarbij er ruimte is om vooruit te blikken naar nieuwe plannen, ideeën en ambities voor theater in de stad Zwolle.

Artikel delen: