Fors uitgebreid Waterlaboratorium Aqualysis officieel geopend

Fors uitgebreid Waterlaboratorium Aqualysis officieel geopend

Zwolle – Na een jaar verbouwen is de forse uitbreiding van Waterlaboratorium Aqualysis aan de Loggerweg in Zwolle afgerond. Het laboratorium op bedrijventerrein Voorst kreeg een nieuwe vleugel en daarmee 1.100 vierkante meter extra laboratorium- en werkruimte.

Op donderdag 24 januari werd het vernieuwde laboratorium officieel geopend door Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel en Lida Schelwald, bestuursvoorzitter van Aqualysis. Nu de verbouwing achter de rug is zijn alle disciplines in hetzelfde pand gehuisvest. De werkzaamheden werden gefaseerd uitgevoerd, zodat het dagelijkse werk onverhinderd doorgang kon vinden.

Aqualysis ontstond uit een fusie van de waterschapslaboratoria van de toenmalige waterschappen Groot Salland en Regge en Dinkel. Het waterlaboratorium heeft als hoofdtaak het verrichten van onderzoek in oppervlaktewater (meer dan 1000 locaties), afvalwater, grondwater, zuiveringsslib en waterbodems in Midden en Oost Nederland.
Jaarlijks worden er ca. 40.000 monsters verwerkt waarop ongeveer 800.000 analyses worden uitgevoerd. Het betreft zowel chemische analyses als hydrobiologisch onderzoek. Het bacteriologisch onderzoek wordt elk jaar van april – oktober op 126 officiële aangewezen zwemwaterlocaties uitgevoerd.
Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever behoren advisering en toetsing van het laboratoriumonderzoek ook tot de mogelijkheid.
Aqualysis voert werkzaamheden uit in opdracht van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland, ten bate van het milieu en de volksgezondheid. Daarnaast werkt het laboratorium voor provincies, gemeenten en bedrijven.

Artikel delen: