Vrijstellingsprocedure Huis aan de Achtergracht gestart

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft ingestemd met het opstarten van een vrijstellingsprocedure voor het Huis aan de Achtergracht. Deze procedure is nodig om een bouwvergunning te krijgen. Het gewijzigd ontwerp van het Huis aan de Achtergracht ligt van 13 maart tot 24 april ter inzage. 

Het bouwplan heeft eind 2007 ook ter visie gelegen. Toen zijn er vier mondelinge zienswijzen ingediend. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aangepast ontwerp waarmee het college vandaag heeft ingestemd. Het bouwplan is getoetst aan het door de gemeenteraad vastgestelde Programma van Eisen ´De Tanerij, Nijkercken- en Vispoortenbolwerk´ en aan het door het college vastgestelde bouwplan voor de Tanerij.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. het college is weer eens heel fout bezig, ze willen (moeten) het plan er uitdrukkelijk doordrukken. het meest erge is het foeilelijke ontwerp dat daar totaal niet past maar er zijn ook nog andere zaken die spelen.de toekomst van de koopwoningenmarkt ziet er somber uit. prijzen van woningen zullen in de nabije toekomst dalen, vooral in de duurdere sector met mijns inziens 30 tot 40 procent. de aex index zal eind dit jaar eindigen op een niveau van 340 punten. kortom eens nadenken of je nog in die dure sector moet bouwen, maar vooral om nu nog voor die prijzen te gaan kopen. de verkoopprijzen van woningen zullen de komende tijd weer op een normaler peil komen te liggen, maar zullen nog steeds te hoog zijn, zodat verdere afvlakking in het verschiet ligt. er staan in zwolle momenteel ruim 800 huizen te koop,ook al geen best teken (wel een stuk of zeven aan het maagjesbolwerk en heel veel in stadshagen) dit alleen al is een sein dat de economische recessie eraan komt. dit wordt door de centrale banken in europa en vooral amerika nu nog even voorkomen, maar is slechts uitstel van executie.


  Maak melding

 2. In Stadshagen lijkt weinig van de recessie te merken: de mensen verhuizen er meestal naar duurdere nieuwere woningen in de wijk. Ook zijn er nogal wat gevalletjes “scheiding” schijnt het. In het land merk ik ook nixxx van recessie:

  -kijk straks maar eens naar alle jachten in ons waterrijke land=luxe artikel
  -naar de vele motoren op de weg=luxe artikel
  -naar de kwalitatief goede auto’s

  elite-sporten groeien als nooit tevoren.

  Wel ben ik bang dat de kloof tussen (puisant) rijk en (relatief) arm steeds groter wordt.


  Maak melding

 3. Er is een klein groepje dat dit gebouw lelijk genoeg vind om er iets van te roepen. De grootste groep zal het echt niks interesseren en een hele kleine groep roept dat het mooi is.

  Jammer genoeg is vooral die 1ste groep te horen. Ik denk dat als je een onderzoek houdt onder de complete bevolking van Zwolle dat je zult zien dat er maar 1~5% tegen de bouw is.


  Maak melding

 4. Als het aantal tegenstemmers zo klein zo zijn, zou je er verder ook weinig van horen.

  Indien twijfel – een poll op de site van de gemeente zal duidelijkheid verschaffen, maar wordt vanwege tegenspraak niet uitgevoerd. Zeg maar het “EU referendum effect”


  Maak melding

 5. Eigenlijk zou er in een democratie een regering (lees B&W) moeten zijn van het volk, door het volk en voor het volk. Maar zo’n regering is er niet.
  We hebben hier een parlamentair systeem, dat ingevuld wordt door beroepspolitici, die bepaalde partijbelangen vertegenwoordigen. Het volk – wij dus – mag één keer per vier jaar naar de stembus om te stemmen op één van die beroepspolitici van één van die partijen. En dat wordt democratie genoemd.
  Logisch dat veel mensen zich daar niet meer in herkennen en daarom niet meer meedoen in dit systeem. Dat drukken ze uit door niet te gaan stemmen.
  Waarom niet? Ze voelen zich op geen enkele manier meer vertegenwoordigd door die beroepspolitici.

  Hoe mobiliseer je het volk? Door ze direct te laten meebeslissen over kwesties. Dat hebben we gezien bij het referendum over de Europese grondwet.
  En tevens hebben we naar aanleiding van de uitslag gezien, dat beroepspolitici bang zijn voor referenda.
  Ze kunnen dan gewoon niet meer hun gang gaan, die in het algemeen niet de gang is van het volk. In een echte democratie zou een referendum daarentegen een centrale plaats moeten innemen.

  Tevens kun je het volk mobiliseren als het om invoering en uitvoering van bepaalde principes gaat en niet om partijbelangen.
  “Geweldloosheid” en streven naar echte vrede zou voor mij zo’n principe kunnen zijn, evenals het streven naar een economie die gericht is op het welzijn van iedereen en een eerlijke verdeling, in plaats van een economie die gericht is op winstmaximalisering van bedrijven en het verrijken van een machtselite ten koste van het volk.

  Ik zou zeggen: een referendum houden over dit onderwerp!


  Maak melding

 6. Een poll op de site van de gemeente heeft hetzelfde effect als wat we nu zien. Denk je nou echt dat mensen die het geen klap interesseert naar de site van de gemeente gaan om daar op die poll te stemmen? Dat worden dus vooral tegenstemmers. In Nederland hebben teggenstemmers nou eenmaal altijd een grotere stem. Ik vind dat jammer.

  Het EU referendum is nog zo’n voorbeeld. Daar zijn vooral mensen gaan stemmen die er op tegen zijn. De mensen die het eigenlijk niet uitmaakt of het Ja of Nee wordt, die gaan gewoon niet. Mensen die wel Ja willen zien gaan wel, dus je zou zeggen dat het dan weer uitbalanceert, maar zo werkt het niet.
  Nee, Beetje Nee, Neutraal, Beetje Ja, Ja. Van die groepen gaan alleen Nee, Beetje Nee en Ja stemmen. Die groep die er een beetje tegen is maakt het verschil. Want de Nederlander blijft het leuk vinden om ergens tegen te zijn (let op: de eerste groep Nee stemmers kan dat ook nog echt onderbouwen).


  Maak melding

 7. Het hangt ook vooral van de wijze van vraagstelling af.
  Meestal is dat zodanig gedaan dat je automatisch een bepaalde kant opgeduwd wordt.


  Maak melding

Reageer