DemocratieGame en gastles voor Waterschapsverkiezingen

DemocratieGame en gastles voor Waterschapsverkiezingen

Zwolle – Waterschappen en de waterschapsverkiezingen zijn vaak onbekend terrein voor middelbare scholieren of mbo’ers. Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met ProDemos (‘Huis voor democratie en rechtsstaat’) waterschapslessen voor jongeren. Inclusief een interactief spel. Het spel kan onder meer worden gespeeld in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Het waterschap ziet het interactieve online spel als een goede toevoeging om de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart a.s. onder de aandacht te brengen.

De lessen starten met een inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna worden er in de klas waterschapsverkiezingen gehouden en vormen de leerlingen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over waarin wordt geïnvesteerd en waar geen geld voor is. Ook onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen. Het spel laat direct de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit.

Praktische informatie
Het lesprogramma duurt 2 lesuren van 45 minuten. De leerlingen vormen drie teams. Per team is een smartphone of tablet nodig in de les. Er zijn geen kosten aan het programma verbonden.
De gastles en game zijn geschikt voor bovenbouw vmbo, havo, vwo en het vak burgerschap op het MBO.

Aanmelden en informatie
Scholen kunnen de game en het lespakket gratis aanvragen. Bij de aanvraag kunnen docenten aangeven of ze een gastdocent willen uitnodigen. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden. De DemocratieGame kan worden aangevraagd via www.waterschappen.nl/democratiegame . Van hieruit wordt de aanvraag doorgestuurd naar het desbetreffende waterschap en wordt contact opgenomen met de school.

Artikel delen: