Preventieplan loverboys

Om jonge meisjes nog minder het slachtoffer te laten worden van praktijken van Loverboys stelt het college van burgemeester en wethouders voor meer in te spelen op ontwikkelingen als het leggen van contact van loverboys met hun slachtoffers via internet. Deze thema’s zijn uitgewerkt in een preventieplan voor 2008 en 2009. Daarnaast wordt ook ingezet op maatschappelijke signalen dat er bij jongeren een toenemende onduidelijkheid is ontstaan rond “relatievorming en seksualiteit. Dit kan leiden tot risico’s op seksueel geweld in brede zin. Het bedrag, bijna een ton, wordt voor het overgrote deel beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel. 

Ketenbenadering is het kernbegrip van de manier waarop in Zwolle Loverboysproblematiek wordt voorkomen en bestreden. Signalen worden doorgegeven aan een werkgroep die daarmee in een vroeg stadium risicosituaties kan onderkennen en snel hulp kan bieden Vanaf 2003 tot en met 2007 is op die manier aan 153 meiden hulp verleend.  Hiermee is in veel gevallen uitbuiting voorkomen. De coördinator bij de politie ontvangt meldingen van loverboys vanuit wijkteams, andere politieregio’s uit de werkgroep hulpverlening slachtoffers Loverboys. De politie heeft op dit moment geen loverboys in Zwolle in beeld. Waar mogelijk vervolgt het Openbaar Ministerie altijd verdachten van mensenhandel en dus ook loverboys. In de afgelopen vier jaar zijn 21 verdachten aangehouden. 14 verdachten zijn vervolgd en uiteindelijk zijn er 8 veroordeeld. Daarnaast zijn in die periode loverboys waar mogelijk ook vervolgd voor andere delicten.

Het preventieplan, dat als hoofddoel heeft het voorkomen dat Loverboys slachtoffers maken, omvat  onder meer de volgende actiepunten:

  • Er komt een “leskist Loverboys”. Deze biedt handvaten aan scholen, jeugdhulpverlening, opvangcentra en andere belangstellende instellingen om zelf preventieactiviteiten op te zetten.
  • Leerlingen van ZMLK, ZMOK en praktijkonderwijs worden weerbaarder gemaakt door het aanbieden van het Marietje Kesselsproject.
  • Jongeren worden bewust gemaakt van het gevaar  van loverboys door het aanbieden van een theatervoorstelling.
  • Er komen zogeheten “gouden regels”voor internetgebruik, zowel voor jongeren als hun ouders. Doel daarvan is jongeren te waarschuwen voor onveilige contacten via internet.
  • De RIAGG gaat de komende jaren een impuls geven aan het programma “Stay in love”. Dit programma wil partnergeweld onder jongeren van 15 tot 20 jaar voorkomen door  middel van het vergroten van kennis en bewustwording van jongeren over wat een gezonde relatie is. 

De GGD blijft aanspreekpunt voor het verspreiden van informatie op aanvraag en het uitlenen en verkopen van het loverboysspel. Daarnaast ziet de GGD het als haar taak de ontwikkelde materialen te actualiseren en aan te passen. Ook de emailbox infoloverboyggd@rijv.nl wordt bijgehouden en beantwoord.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer