Sloop centrale Harculo bijna voltooid: Wat wordt de nieuwe bestemming van het terrein? - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille

Sloop centrale Harculo bijna voltooid: Wat wordt de nieuwe bestemming van het terrein?

Zwolle – De sloop van centrale Harculo is bijna voltooid. Er moeten nog werkzaamheden verricht worden om het terrein af te werken. Dit kost meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat. Het tikken van de sloophamer is mogelijk nog even te horen. Er komt voor de laatste keer een mobiele breekinstallatie om de restanten van de fundering tot granulaat te verwerken. Het aanvullen en egaliseren van het terrein met zand is al in volle gang. Er zal in totaal zo’n 40.000m3 zand nodig zijn. De laatste fase, het terrein inzaaien met gras, zal plaatsvinden zodra het weer dit toelaat.

In samenwerking met Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel ging ENGIE het gesprek aan met omwonenden en belangstellenden over de herinrichting van het terrein. Deze werksessies vonden plaats op dinsdag 22 januari en op woensdag 23  januari.

Er was een grote belangstelling voor deze werksessies. Gespreksleiders van ENGIE, provincie en de gemeente, ondersteunden de gesprekken vanuit drie verschillende invalshoeken: energietransitie en duurzaamheid; type functies en bedrijvigheid; uitstraling en inpassing van het terrein. Er werd volop van gedachten gewisseld, kritisch en opbouwend, aandachtspunten werden gedeeld en kansen benoemd. Met behulp van flip-overs, kaartmateriaal van Google-maps en afbeeldingen van energietechnieken, gebouwen, inrichtingen, sfeerbeelden etc. ontstonden mood-boards. Tekenaars zorgden voor ondersteuning met prachtige en bruikbare afbeeldingen van de gesprekken. Aan het eind van de werksessie werden door iedere groep de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd.

Er zijn veel ideeën en suggesties geopperd. Deze zijn nuttig bij het maken van een gebiedsvisie voor het terrein van centrale Harculo. Samen met Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle neemt ENGIE de tijd om alle input goed te bekijken en te beoordelen. Ook zal ENGIE gedurende het project nieuwe bijeenkomsten organiseren om bewoners en belangstellenden te kunnen informeren, of om te participeren in het project.

Bekijk hier de opsomming van de opbrengst van de werksessie

Bekijk hier de opbrengst in beeld: 22 januari en 23 januari

Artikel delen: