ChristenUnie wil vergeten geld van Overijssel gebruiken voor startersleningen

ChristenUnie wil vergeten geld van Overijssel gebruiken voor startersleningen

Zwolle – Bij Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) staat zo’n 7 miljoen Overijssels geld. Het is het vergeten geld van de provincie. Het bedrag neemt jaarlijks ook nog toe. Statenlid Arjan Hof ontdekte dat tijdens een werkbezoek dat hij onlangs aan de SVN bracht. “Daar blijft het niet bij”, volgens het Enschedese statenlid van de ChristenUnie. “Jaarlijks groeit dit bedrag met zo’n 3 miljoen euro. Het lijkt wel het vergeten geld van de provincie”.

We willen graag jonge starters op de woningmarkt helpen met een lening. We hebben enorm behoefte aan energiebesparende maatregelen in woningen. Levensloopbestendig wonen is ook een thema. Hof heeft wel ideeën om het geld opnieuw te investeren.

“Laten we dat geld gebruiken voor nieuwe leningen. Dat komt ook weer terug en zo geven we bijvoorbeeld starters een geweldige steun in de rug.” Bovendien is energiebesparing volgens de ChristenUnie op bestaande woningen nog steeds een van de beste maatregelen om de energiedoelen te halen “Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.”, is de nuchtere constatering van het ChristenUnie-statenlid. Hij verbaast zich erover dat de gedeputeerde niet actiever de vinger aan de pols houdt om dit geld opnieuw in te zetten. Als het gaat om ouderen konden vooral de blijverslening en de verzilveringsregeling op veel interesse rekenen.

Deze regelingen maken het mogelijk dat huiseigenaren zonder stijging van maandlasten woningaanpassingen kunnen doen, zoals een uitbouw voor het beneden kunnen slapen.

Beschikbare financiën zijn bij gemeenten vaak moeilijk te vinden dus zou de provincie als een belangrijke aanjager kunnen fungeren. De ChristenUnie in Overijssel vindt dat we hier echt op moeten acteren. “De mogelijkheden zijn te mooi en de vraagstukken te urgent om het geld onrendabel op een rekening te laten staan.”, aldus Arjan Hof. Hij gaat er de komende week vragen over stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en wil in elk geval dat de besteding van de middelen onderdeel wordt van een nieuw coalitieakkoord.

Artikel delen: