Offensief tegen loverboy wordt verhevigd

De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle bundelen de krachten om bestaande projecten uit te breiden, met bijvoorbeeld ‘gouden regels’ voor internet:
Mickey en Musta wisten van de prins geen kwaad, toen ze in december in het beklaagdenbankje van de Zwolse rechtbank zaten. Hun meisjes waren vrijwillig in de prostitutie gegaan. Hun rol daarbij was die van adviseur. De politie had Mickey weliswaar ‘Ik trek alle doekoe bij die bitch weg’ horen zeggen in een afgetapt telefoongesprek, maar dat was maar ‘straattaal’. Hun verweer maakte geen indruk: de amper meerderjarige loverboys werden veroordeeld tot dertig maanden cel.

Met die uitspraak kwam de teller van het loverboysproject op 8 veroordelingen. Sinds het project begin 2003 van start ging, werden 21 verdachten gearresteerd, zijn er veertien voorgekomen en tenslotte acht veroordeeld. Daarmee is de angel uit het probleem gehaald, want op dit moment heeft de Zwolse politie geen loverboys in beeld. Wat niet wil zeggen dat het fenomeen is overgewaaid, want elders in het land worden geregeld loverboys opgepakt.Vorige week nog moesten twee mannen uit Den Haag voor de Zutphense rechtbank verschijnen vanwege het prostitueren van een 17-jarig meisje uit Apeldoorn.

Om ‘meiden nog minder het slachtoffer te laten worden van praktijken van loverboys’, wil het Zwolse college van B en W de druk op die laatste groep opvoeren. Dat zou kunnen door sterker in te spelen op ‘ontwikkeling als het leggen van contact op internet’. De provincie heeft zich bereid getoond de aanscherping van het project te financieren, waarvoor het Zwolse college 98.000 euro nodig denkt te hebben.

De ‘ketenaanpak’ van loverboys zou volgens de GGD uitgebreid moeten worden met drie preventieve projecten, die zich richten op de risicogroepen, de ontwikkelingen op internet en de ‘toenemende onduidelijkheid rond relatievorming en seksualiteit’.

De risicogroepen zijn vooral meisjes die bij de jeugdhulpverlening lopen en tienermoeders. De onderwijsvormen waar de meeste slachtoffers worden gemaakt zijn zmlk- scholen, zmok-scholen, praktijkonderwijs en de niveaus 1 en 2 van het middelbaar beroepsonderwijs. Op die scholen mikt de leskist van de GGD, maar die zou ook geschikt gemaakt kunnen worden voor hulpverleners bij onder meer Trias, Travers en Vrouwenopvang Overijssel. Intermediairs kunnen met de informatie in de leskist dan zelf een preventie-activiteit opzetten en uitvoeren.

Ook het Marietje-Kesselsproject, dat de weerbaarheid bij kinderen wil vergroten zodat ze minder kans lopen slachtoffer of dader te worden van onder meer seksueel misbruik, zou een bredere opzet moeten krijgen. Een pilot op De Twijn – een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de wijk Aa-landen – was veelbelovend. Het loopt echter in de papieren om het Marietje-Kesselsproject aan alle kinderen van zmlk- en zmok-scholen aan te bieden. Als de scholen zelf de helft ophoesten moet de gemeente 31.050 euro per jaar fourneren, anders het dubbele. Een ander wapen is de theatervoorstelling ‘Wow – het raffinement van loverboys’, dat bij de belevingswereld van meisjes van 16 en 17 jaar aansluit. Gedacht wordt om de voorstelling elk jaar aan te bieden aan tien groepen van zestig leerlingen van de niveaus 1 en 2 van mbo-opleidingen.

Tweede speerpunt is internet. Daar worden meisjes in toenemende mate door loverboys benaderd. De GGD noemt het een probleem dat jongeren vaak handiger zijn op internet dan hun ouders, waardoor die weinig zicht hebben op de activiteiten van hun kinderen. Via voorlichting zou ouders gewezen kunnen worden op de bedreigingen op internet en de mogelijkheden om hun kinderen in de gaten te houden. Daarnaast zouden scholen – samen met leerlingen, leraren en eventueel ouders – ‘gouden regels’ voor internetten op kunnen stellen.

Het derde project mikt op de vervaagde grenzen van relaties en seksualiteit. Twee programma’s bieden daar voorlichting over: ‘Lang leve de liefde’ en ‘Stay in love’.

Bron: http://www.opvang.nl/

Artikel delen:

Reageer